Tussen nu en vier maanden moet helder zijn hoe de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) er in 2018 uit gaat zien. Dat hebben staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies vandaag besloten tijdens een bestuurlijk overleg.

De komende vier maanden gaan het ministerie van EL&I en de provincies werken aan het totaalplaatje van de EHS. In 2018 moet de EHS, een geheel van robuuste natuurgebieden in Nederland, klaar zijn.

Afspraken regeerakkoord

De oorspronkelijke doelstellingen van begin jaren negentig zijn het uitgangspunt voor het ministerie en de provincies. Dit betekent dat het Rijk (zoals afgesproken in het regeerakkoord) geen geld stopt in bijvoorbeeld de later toegevoegde robuuste verbindingen. Ook in de aanleg van recreatiegebieden om de steden wordt door het Rijk geen geld meer gestopt.