In de OVP zijn er 1256  (tussen 1 dec. en 30 april 2013) doodgegaan. Er waren er in november 2012 3250. Sterfte 1256/3250= 38%. Hier is niet de sterfte verwerkt tussen 1 mei en 30 november van 2012. omdat die te gering zou zijn.

De cijfers in de OVP worden in een andere periode geteld dan op de Veluwe. Op de Veluwe loopt het jaar van april tot maart (van geboorte tot geboorte), In de OVP van januari tot december. Hierdoor loopt in de OVP het verslagjaar telkens  in 2 seizoen. Hierdoor zijn betreffende jaren minder zuiver te vergelijken. Ook de telmomenten zijn niet gelijk. In de OVP kan nauwkeuriger geteld worden (open gebied), dan op de Veluwe.

Zomerstand op de Veluwe in 2012 3664
Afschot 1539 in het hele jaar (1 juli tot 15 maart 2013), incl. aanrijdingen.
1539/ 3664=  42% Op De NO-Veluwe is bij de tellingen van april 2013 gebleken dat allen in dit gedeelte van de Veluwe ca. 200 herten meer waren dan voorheen aangenomen was. Hierdoor alleen al verandert het percentage naar 1539/3864 = 39% Stel op de héle Veluwe is de stand te laag ingeschat dan 1539/4664 = 33%

Nemen we de gemiddelde aantallen op de Veluwe van de laatste 15 jaar dan komen we uit op een afschot percentage van 34%. De volgende berekening ligt hieraan ten grondslag:

  • Totaal in het voorjaar 26.327 herten
  • Totale aanwas 9.949
  • Totaal Zomerstanden 36.276
  • Totale gerealiseerd afschot 12.218

Totale afschot 12.218/36.276= 34%

Op de Veluwe wordt de stand structureel onderschat. Het afschotpercentage zal dus een maximale percentage zijn, waarbij de werkelijkheid lager zal liggen.

N.B. Het gaat trouwens niet om het percentage. Het gaat om hoe de herten leven voordat ze doodgaan. Voor- en tegenstanders beoordelen of dat goed of slecht is vanuit hun eigen voorkeur/overtuiging.

Vaak wordt beweerd dat op de Veluwe elk jaar 70% wordt afgeschoten. Dat is niet juist. Om de populatie op de Veluwe op het juiste niveau te krijgen is éénmalig een hoog afschot nodig van  70%.

Het is een dus verkeerde interpretatie van de feiten door te stellen dat er JAARLIJKS 2x zoveel herten afgeschoten worden op de Veluwe dan in de OVP . Er moet, om de te hoge stand op de Veluwe te verlagen, éénmalig veel (tot 70%) afgeschoten worden. Niet elk jaar dus !!!! Helaas lukt het niet om de stand naar beneden te krijgen (het afschot wordt niet gehaald) en volgend jaar is het doel wederom om 60-70 % van de stand te schieten.

Feit: indien de stand gelijk blijft is de aanwas gelijk aan de sterfte.

Bronnen:

-  www.staatsbosbeheer.nl
-  Nieuwsbrief 2013 Vereniging Wildbeheer Veluwe

Verdere uitwerking en totalisering over meerdere jaren van de OVP zou een nauwkeuriger percentage en inzicht kunnen geven.