Ede -   In het middagprogramma volgend op de ALV van Vereniging Het Edelhert heeft Secretaris Leo Reyrink van het Grenspark Maas-Swalm-Nette en
tevens projectleider van het grensoverschrijdend edelhertenprojecteen presentatie gehouden over de verregaande plannen
om in grensoverschrijdend natuurgebied De Meinweg een proef te doen met de herintroductie van edelherten. De Natuurwerkgroep wil 25 dieren uitzetten.

Komend jaar willen Staatsbosbeheer en het Regionalforstamt Niederrhein 25 dieren in het gebied loslaten.  Een werkgroep onderzoekt momenteel of er problemen zijn die de proef nog kunnen tegenhouden. Het gaat daarbij om eventuele nadelige gevolgen voor de landbouw en om problemen die de loslopende herten voor de verkeersveiligheid kunnen opleveren.

 

Vooralsnog verwacht Leo Reyrink niet dat er ernstige verkeersproblemen of problemen met schade aan landbouw zijn te verwachten.
„We kunnen putten uit ruime ervaring van het Forstamt Niederrhein. In het Dämmerwald bij Wesel leeft al vele tientallen jaren een edelhertenpopulatie. Gebleken is daar dat er alleen sprake is van schade als de populatie te dicht is. Nou dat kun je met goed faunabeheer wel regelen”, aldus Reyrink. Hij verwacht rond het Meinweggebied geen problemen omdat het aantal dieren dat hier na de proefperiode eventueel uitgezet zal worden, aanmerkelijk kleiner is dan in het Dämmerwald en omdat het Meinweggebied vele malen groter is dan dat Duitse bosgebied. „In dat Duitse gebied lopen vele honderden dieren rond. Wij willen de populatie beperken tot 250 herten. Dat is twee dieren per hectare. Het Meinweggebied is inclusief het Duitse gebied 10.000 hectare. Dat is drie keer zo groot dan het Dämmerwald.”

De praktijkproef in het Meinweggebied gaat vijf jaar duren. Pas daarna wordt na een uitvoerige evaluatie beslist of de proef een vervolg krijgt. De keuze om de proef in het Meinweggebied te houden, heeft te maken met de vegetatie in dat natuurgebied.
Reyrink: „Er is in de afgelopen vier jaar een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kansen voor de herintroductie van de edelherten in het gebied tussen Schinveld en Mook. Dat onderzoek heeft aangetoond dat de grensregio Maasduinen in Noord-Limburg en de Meinweg geschikte leefgebieden zijn. Daarnaast is gebleken dat het Meinweggebied het best is om een proef te houden.”
Of de proef volgend jaar doorgaat, is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en daarna van vergunningen van de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
.