Foto: Jan Paulides
6 biggen en met achterin de overloper

Om tot een goed afschotplan van de wilde zwijnen te komen is het noodzakelijk dat er een inventarisatie gedaan wordt van wat er precies rond loopt op de Veluwe. Elk van de vijf leefgebeiden worden twee telavonden gehouden. Per avond en per leefgebied worden ca. 40 telplaatsen bezet door veelal twee tellers. Rond 19:00 uur is iedereen op de telplaats aanbeland en afgesproken is tot punctueel 22:15 uur te blijven zitten. Eerder weglopen zou extra beweging van de zwijnen veroorzaken en mogelijk extra dubbeltelling geven, doordat het buurveld ze ook nog eens telt.

Het was rustig weer, niet te warm/te koud, er mocht iets meer en contantere wind staan, maar op zich best wel ideaal telweer. 6 biggen met vrouwelijke overloper en vervolgens een mannelijke en vrouwelijke overloper.

Foto: Jan Paulides

De resultalten* van leefgebied NoordOost voor zover ik het heb onthouden:

50 jonge keilers
90 oude keilers
173 zeugen
164 mannelijke en vrouwelijke overlopers
460 biggen
97 roodbruine biggen
------+
1034 totaal

*dubbeltellingen er nog niet uitgehaald