Foto: Jan Paulides

Kadavers in het bos, een goede zaak?

Steeds vaker laten terreinbeheerders in het kader van hun beleid de kadavers van wild achter in het terrein. De kringloop blijft gesloten en de voedingsstoffen komen ter beschikking van o.a. torretjes, insecten, raven en mischien wel een arend.

De een vindt het prachtig de ander walgt van de stank die de karkassen afgeven. Is het nou werkelijk nodig om zoveel, cq steeds meer karkassen in het bos te laten? Een groot nadeel is nu dat er geen constante beschikbaarheid in tijd van kadavers in het bos is en is dient het doel dus maar ten dele. Om het doel volledig te dienen zouden het hele jaar door kadavers in het bos achter gelaten dienen te worden. Zou een beperkt aantal kadavers niet al voldoende zijn om een grote hoeveelheid insecten te voeden en de biodiversiteit te verhogen?
De vraag naar wildpakketten (€ 25,-/kg) van de Hoge Veluwe is groot en zijn al snel uitverkocht en is dus genoeg behoefte aan het wildvlees. Waarom dan toch het beste scharrelvlees laten wegrotten?

Of is het laten liggen de basis van het ontstaan van biezondere biotopen en een verrijking van de biodiversiteit?

Foto: Jan Paulides

Foto: Jan Paulides

Foto:  Saskia Hoogveldt