Image

Jan Paulides

Maart 2003 - Het is elf jaar geleden dat er in de Oostvaardersplassen vijftig edelherten zijn uitgezet. Deze herten waren nodig voor de begrazing van de drooggelegde polder ten behoeve van het ontstane natuurgebied voor vogels. Daarnaast zijn voor een gevarieerde begrazing tevens heckrunderen en konikpaarden uitgezet.