Image

Moeizaam zeult het hert voort, heeft geen oog voor zijn omgeving en heeft zijn kop laag (apathisch gedrag).
Elke dag sterven er herten omdat ze geen reserves meer hebben om nog enige inspanning te leveren. Door voedselgebrek veroorzaakte lage suikerspiegel (hypo-glycaemie) maakt de herten apathisch en raken ze in de stervensfase. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld zijn er minstens vier herten bezweken in een gebied waar zich overdag circa 120 en 's nachts het dubbele aantal herten ophouden. Zondagochtend zijn enkele schoten gehoord en een dood hert langs het raster gesignaleerd. Staatsbosbeheer onderkent dat het niet goed gaat en sloot met ingang van zaterdagochtend 5 maart een deel van de Oostvaardersplassen voor het publiek af. Het Veluws Hert zou het liever zien dat elk jaar van 1 januari tot 1 mei dat deel van de Oostvaardersplassen voor het publiek gesloten werd en het aantal grote grazers op het voedselaanbod afgestemd wordt.

Image

Elke dag sterven er herten doordat ze te weinig voedsel en te weinig reserves meer hebben. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld zijn er minstens vier herten bezweken in een gebied waar zich overdag circa 120 en 's nachts het dubbele aantal herten ophouden. Staatsbosbeheer onderkent dat het niet goed gaat en sluit met ingang van zaterdagochtend 5 maart een deel van de Oostvaardersplassen voor het publiek af. Het Veluws Hert zou het liever zien dat o.a. elk jaar van 1 januari tot 1 mei dat deel van de Oostvaardersplassen voor het publiek gesloten werd.

Image

Er staat een straffe noordoosten wind met wat lichte sneeuwval. Rustig steek het hert het pad over. Eenzaam op de foto, maar hij is niet alleen, het roedel bestaat uit totaal 92 herten.

Image

De eerste frislingen zijn al gesignaleerd. Weliswaar erg vroeg in het jaar, maar niet uitzonderlijk. Na een goed mast jaar zijn de zeugen er vroeg bij hun jonge te werpen. Vaak volt er dan later in het jaar nog een tweede worp.

Image

Het kaalwild trekt in deze tijd in grote roedels van de fourage gebieden terug de dagstand in. Enkele spitser mogen nog tot het voorjaar mee, dan zullen ze tot de bronst aanbreekt zich aansluiten bij de andere geweidragers.

Image

Image

Image

Het forum is een vraagbaak, discussiegroep en gespreksforum over de edelherten, damherten en overig wild in Nederland. Ook nieuwsitems worden er vermeld met de mogelijkheid erop te reageren. Tevens worden er verenigingsactiviteiten zoals de grofwildcursus, excursies en het rasteren behandeld.  Het biezondere van dit gedeelte van de site is dat iedereen zijn berichten erin kan vermelden (en eventueel zijn eigen bericht nog kan wijzigen of verwijderen indien gewenst) De toegang is mogelijk na registeren (zie rechtsboven in de forumkop) een mailjtje volgt ter controle van je emailadres, even op de link in die mail klikken en je account is actief. Iedereen kan dan in alle forumonderwerpen, hehalve op enkele die bestemd zijn voor de leden, deelnemers of cursisten, (tussen haakjes aangegeven). Meld je aan de moderator (beheerder van het forum) Jan Paulides om toegang te krijgen als lid, deelnemer of cursist.  De rubriek waar je je mooiste of biezondere foto kan plaatsen, wordt al goed gebruikt. Bezoekers die veel berichten plaatsten, het aantal staat onder hun inlognaam, krijgen tevens automatisch een rank toegewezen. Je begint rankloos en met 9 berichten wordt je hertenkalf en je klimt op via spitser naar de veel-enders.

Image

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter 

Ir. Erik Bruno van Erp Taalman Kip

Gedurende bijna acht jaar heeft hij zich met grote betrokkenheid ingezet voor het behoud van het edelhert op de Veluwe en daarbuiten. Zijn wijze van leidinggeven aan de vereniging en het onderhouden van de daarmee gepaard gaande contacten dwingen respect af. Wij zijn hem hiervoor bijzonder dankbaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Henriëtte, kinderen, kleinkinderen en verdere familie.


Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert

Image

In het schaarse december zonnetje staat de spitser te zekeren, alvorens hij door het open stuk bos naar de dekking wisselt.

Image

Image

Image

Image

Image

Hert in de avond. Na een lange en koude aanzit in december loop ik in het het maanlicht richting Houtkampweg. De lampen in het huis op de zwarte berg, waar de toenmalige park direkteur woonde, geven een mooie sfeer op de achtergrond. Plotseling wisselt een geweidrager over de laan en blijft staan, omdat hij mijn aanwezigheid heeft opgemerkt, het zware gitzostatief met de 300 mm van Canon zet ik voorzichtig voor mij neer. Vlug stel ik scherp op de witte punten in de enden van het gewei het sprookjesachtige licht van de volle maan en de sfeerverlichting in de woning op de achtergrond geven een prachtige dimensie aan het geheel. De belichtingsmeter liegt er niet om, 11 seconden! op F4 bij 100 iso. Na drie opnamen stapt het dier de laan over en verdwijnt in de koude winteravond de veilige dekking in.