Image

Image

Image

Image

Herten steken 's ochtends  het open veld over ( oktober 2004 Planken Wambuis)

Eline Verwoerd

Image

Foto: Jan Paulides

Kalf en hinde

Image

Tijdens de bronst drinken de geweidragers liters water

Image

Van een dia gescande foto: Volgens Bas een 5e, uiterlijk 6e kops hert genomen op Veluwezoom bij het allereerste licht; grappig is dat hij in zijn linkerstang de middentak licht vergaffeld heeft, maar afhankelijk van zijn geweistand zie je dat net wel of net niet. Bas  heeft het beest, ondanks herhaaldelijke pogingen nadien, niet meer gezien.

Image

Image

Het jonge hert mag van het plaatshert niet in de dekking waar het kaalwild verblijft komen. Verstandig blijft het dier op grote afstand staan kijken wat er daar allemaal voor mooi vrouwelijk schoon huist.  Opname gemaakt op de Veluwezoom tijdens de laatste perikelen van afgelopen bronst.

Nature Moments

Image

In de Oostvaardersplassen loopt de bronstperiode door tot half oktober

Image

In de Oostvaardersplassen loopt de bronstperiode door tot half oktober

Image

In de Oostvaardersplassen loopt de bronstperiode door tot half oktober

Image

Een van de plaatsherten op de grote vlakte in de Oostvaardersplassen, de Beemdlanden.