Prachtig afschot in de laatste levensfase (gewei is al flink teruggezet) van dit 15-jarig hert.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provinsie Gelderland: Betere tellingen is essentieel als uitgangspunt van goed beheer. Het is aan de WBE's om dat beter op de rit te krijgen.

9-jarig hert

Anders dan de rozenkransen doen vermoeden is dit hert slechts 9 jaar geworden. Jarenlang hield het hert zich op in de bossen tussen Harskamp en Kootwijk en stond elk jaar op de nominatie afgeschoten te worden, gezien zijn abnormale gewei. Lange tijd had de faunabeheerder het hert in het figuurlijk in het vizier, maar kon niet letterlijk in het vizier krijgen. Vier jaar lang wist het hert door zijn alertheid letterlijk buiten schot te blijven. Een plost opvliegende vogel, een kraakje van bladere of een takje, het kleinste signaal was voor dit hert voldoende om geen risico te nemen en direct op de lopers te gaan. Totdat het hert de naderende faunabeheerder weliswaar opmerkte, maar vervolgens de verkeerde kant uit keek en de kogel kreeg. Sneu, maar om de gewenste hertenstand te realiseren staat een hert met een verminkt gewei bij voorbaat bovenaan de afschotlijst. Doordat Andy van Ommeren het hert in de bronsttijd in het Deelerwoud op de foto wist te zetten kwam er nog een frappant detail naar voren. Vanaf omgeving Heetweg tussen Harskamp en Kootwijk ging het hert richting wildviaduct de Woeste Hoeve en Veluwe zoom in duidelijke richting over wildviaduct Terlet het Deelerwoud in om daar deel te nemen aan de bronst. Waarschijnlijk had het hert in zijn jongere jaren daar goede herinneringen aan, want onderweg passeerde het meerdere bronstplaatsen. Het Deelerwoud was echter het doel en lag 27 km verwijderd van het leefgebied in de rest van het jaar.12-jarig hert.

Op 3-jarige hert aangereden en het bekken gebroken. Het bekken is vervolgens weer aan elkaar gegroeid, maar bleef met de rechter achterloper kreupel. Het hert heeft al met al een dusdanige opdonder gekregen dat het achterbleef in groei en ontwikkeling. Van jongsaf aan heeft het hert  een daginstand gevonden in een bostuin van 5 hectare in de buurt van de A50. De bewoners van het nabijgelegen huis hebben het hert opgemerkt en jarenlang regelmatig voer verstrekt. Hierdoor was het hert in staat om te overleven, ondanks zijn lichamelijke gebreken.  Uiteindelijk is het hert doodgegaan (valwild = blauwe punt) op 12- jarige leeftijd, onderontwikkeld en met een gewei waarvan je meent dat het het veel jonger kan zijn. Aan de hand van het gebit en de overlevering blijkt het hert 12 jaar geworden te zijn.Tweede kop maar toch 1 jaar oud.

Eerst even uitleg: een eerste kops hert  is een hert dat en in zijn tweede levensjaar zijn eerste gewei opzet en dus één jaar is.  Een tweede kops hert is dus in zijn derde levensjaar en zet zijn tweede gewei op, enz. Bij reeën komt het vaker voor dat een mannelijk kalf in december een heel klein gewei (knopbok) opgezet heeft  en vervolgens afwerpt. In de nawinter schuift het een gewei en heeft als jaarling zijn tweede gewei. Bij edelherten komt het opzetten van een gewei als kalf zelden voor. Hier zien we echter wel een voorbeeld dat wel kan gebeuren bij een edelhert van het Beekhuizerzand. Aan de kiezen is te zien dat het dier in zijn tweede levensjaar is geschoten (begin september). De oorzaak van het vroege eerste gewei ligt in het feit, dat het kalf mogelijk al vroeg in het jaar is geboren en in uitzonderlijk goede gezondheid is opgegroeid.
Ed van Gelderen en Arie Neleman bewonderen het 1-jarige tweedekopshert


Grandels
De grandels (hoektand) is betrekkelijk onbekend en onbemind in Nederland. In Duitsland is het echte reen geliefde trofee en wordt vaak verwerkt in een sieraad. De grandels komen voor bij herten en hindes en bevinden zich aan weerszijde voorin de bovenkaak. Bij reeën komen ze ook voor, maar minder vaak. Bij damherten ontbreken ze in het geheel. De hoekmannen zijn kleiner dan de overige tanden en zijn afgerond. De vraag rijst dan: Zijn de grandels nu achtergebleven of juist teruggegaan in de ontwikkeling, omaatje hun functie hebben verloren ten gunste van bijvoorbeeld het gewei. Als herbivoren zijn de grandels niet nodig en als (imponeer-)wapen is het gewei misschien wel een steeds belangrijkere rol gaan vormen. Opvallend is dat juist waar de grandels tussen de lippen zichtbaar zijn, er zich een zwarte vlek bevindt. Hier zou een langere grandel mooi tegen afgestoken hebben en zodoende al meer de functie gekregen hebben om mee te dreigen, dan om mee te vechten.Om het hoge noodzakelijke afschot op de Noord Veluwe te realiseren is speciale toestemming verleend voor afschot van enkelzijdige kronenhert.  Hierdoor heeft de keuringscommissie terecht een groene punt toegekend (juist afschot). In een ander gebied zou dit hert echter een rode punt, als zijnde onjuist afschot, gekregen hebben.Dit gewei van een 1-jarige bok geschoten in uit het rivierengebied nabij Beesd is uitzonderlijk sterk gepareld en komt hier vaker . Ook opvallend is dat de gewichten van vooral de jaarlingen van het rivierenland ongeveer 50% hoger liggen dan die van de VeluwePrachtig afschot. Goed aangesproken (12 jaar of ouder), geen kronen, maar slechts twee gaffels. Hier heeft mogelijk de jager bewust ten gunste van een hert met kronen een iets minder mooi gewei/hert geschoten.


Omdat jonge herten later vegen, zijn er veel bastgeweien tussen deze spitsers uit het ASKLinks een slecht ontwikkeld gewei van een 2-jarig hert, in het midden een verkeersslachtoffer op de Spielderweg van 9 jaar met blauwe punt en rechts een 5-jarig hert met rode punt. ( Net niet helemaal  te zien, maar het heeft twee kronen)


Prachtig hert van 13 jaar met een prachtig gewei. Omdat in Park de Hoge Veluwe weinig keus is uit slechte herten of mindere geweien, komen ook de mooie exemplaren aan de beurt om afgeschoten te worden. Groene punt, goed afschot.Voor het eerst zijn de inzendingen van Park de Hoge Veluwe op Middachten te zien. Nu ook voor het eerst een moeflonram. Daarboven een blauwe punt. In dit geval betreft het een geforkeld hert.


Prachtig afschot in de laatste levensfase (gewei is al flink teruggezet) van dit 15-jarig hert.9 jarig hert met rode punt (links boven). De rechter stang heeft een end net langer dan de grens van 5 cm en siert deze stang daardoor met een kroon. Indien dit end één cm korter zou zijn dan was het wel juist afschot geweest.