Op 10 juli jl. is tijdens zijn vakantie in Fiesa (Slovenië) ons erelid van verdienste Jan van Haaften (Prof. Dr. J.L. van Haaften) plotseling overleden.
Jan was, zoals hij werd aangeduid, “bioloog in hart en nieren”.  In het midden van de tachtiger jaren heeft hij enkele jaren als voorzitter van toen nog Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert, de voorganger van Vereniging Het Edelhert, opgetreden. Na zijn aftreden is hij tot aan zijn overlijden aan het bestuur verbonden gebleven middels zijn adviseurschap. Jan is 84 jaar geworden.

Zijn zeer grote kennis van flora en fauna is altijd een enorme steun geweest voor de vereniging. Regelmatig leverde hij artikelen voor ons tijdschrift en gaf onder meer lezingen op jaarvergaderingen en ledendagen. Niet alleen onze vereniging kreeg zijn aandacht. Hij was betrokken bij diverse verenigingen en stichtingen die op een of andere manier werkzaam waren en zijn op het gebied van natuur, in de breedste zin van het woord. Zo was hij onder meer oprichter van de Zeehondencrèche in Pieterburen en heeft diverse andere natuurprojecten geïnitieerd en gestimuleerd.
Beroepsmatig was hij verbonden als hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast hield hij zich bezig met allerlei onderzoeken wereldwijd. Genoemd moeten onder meer worden het berenproject in Roemenië en zijn wolvenonderzoek, onder meer op de Balkan, in Portugal en Mongolië. Tot aan zijn overlijden trad hij regelmatig op als spreker op internationale congressen. Recent heeft hij zich ingespannen voor het organiseren van een wolvententoonsteling op Kasteel Doorwerth, waar hij in september een lezing over dit onderwerp zou geven. Helaas, zijn inbreng zal daar, maar ook in de breedte van de natuur in Nederland en daarbuiten, zeer worden gemist!


Wij kennen hem als een vriendelijk, bescheiden persoon, die altijd voor iedereen klaar stond.
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Thea, zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel  sterkte bij dit grote verlies.


Bestuur Vereniging Het Edelhert