Sinds vele jaren bestaat er voor de leden van Vereniging Het Edelhert de mogelijkheid om gratis het Aardhuis te bezoeken. De vereniging betaalde jaarlijks de toegang voor de leden die hiervan gebruik maakten. De laatste jaren zagen wij het bedrag aanzienlijk stijgen deels veroorzaakt door dezelfde leden. Om meer leden de mogelijkheid te geven om het Aardhuis gratis te kunnen bezoeken, hebben we het aantal bezoeken gelimiteerd tot 1x per jaar. Leden die het Aardhuis vaker willen bezoeken kunnen donateur worden van het Aardhuis en zodoende daarna gratis Het Aardhuis bezoeken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.aardhuis.nl