Verkommerde keiler van ca. 8 jaar medio februari in de Veluwse bossen

Veluwe - De aanhoudende kou en de uitgestelde grasgroei eist zijn tol onder de wilde zwijnen. Het najaar van 2012 gaf al weinig mast en die beukennootjes en eikels zijn al lang op. De meeste zeugen zijn drachtig en werpen hun frislingen in april. Met de huidige omstandigheden met geen gras en geen ander groen zullen de frislingen het op zijn zachts niet gemakkelijk hebben. De laatste maanden zijn er al zelfs veel oudere zeugen en keilers doodgegaan. Broodmager. Omdat een succesvolle dracht en worp afhangt van het gewicht van de zeug, zullen de huidige omstandigheden zijn weerslag vinden in de aanwas.

Momenteel is het opvallend dat er meer dode zwijnen in het veld gevonden worden dan in voorgaande jaren. Ook opvallend is dat de broodmagere zwijnen zich overdag laten zien. Constant op zoek naar voedsel verandert het gedrag en doet de schuwheid verminderen. De zwijnenstand zelf kan een extra vermindering wel verdragen. Bij een goed mastjaar zal de stand zich ook snel kunnen herstellen. Voor de individuele zwijnen zijn het momenteel echter barre tijden.