Amsterdam - Uit een brief van de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels aan de raadscommissie economische zaken en participatie blijkt dat de gemeente wil gaan ingrijpen in de populatie damherten in de AWD. Daarbij is zelfs het afschieten van herten niet langer een taboe. In haar brief geeft de wethouder aan dat bepaalde plantensoorten lijden onder het grazen van de vele herten. De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) behoren tot de Natura 2000 gebieden en bezitten unieke natuurwaarden die nergens in Europa voorkomen. Het onderwerp wordt 18 april behandeld in de commissie.