Zuid-Kennermerduinen - Sjakel van Wesemael, manager bij Provinciaal Waterrbedrijf Noord-Holland (PWN): "We moeten weer overgaan tot afschot in het door PWN beheerde gebied. Dit gebied ligt ten noorden van de Amsterdamse Waterleiding Duinern tussen Aerdenhout en IJmuiden. Tot 2010 werd er gewoon beheerd in de duinen en werd het aantal damherten op een relatief laag niveau in toom gehouden. ,,Het afschieten werd opeens een issue. Er kwamen bezwaren die leidden tot een rechtszaak. Afschieten mocht niet meer.’’  Na 3 jaar geen afschot is de stand meer dan verdubbeld en zal het steeds moeilijker worden om de aantallen te schieten om de stand laag te krijgen. Noodzaak is dat er snel overgegaan kan worden tot afschot.

De provincie Noord-Holland besloot een faunabeheerplan te maken met argumenten voor gericht afschieten. ,,In het plan draait het om drie belangrijke regelingen’’, legt Sjakel van Wesemael uit.

- Wat doen we met de dieren die worden aangereden? Hiervoor is inmiddels een valwildteam opgericht.

- Wat doen we met damherten die rondzwerven buiten de beheerde gebieden? Inmiddels is er een besluit over het afschieten van deze damherten.

- Wat doen we met de herten in onze eigen gebieden?’’ "We kunnen niet snel genoeg met afschot beginnen willen we voorkomen dat het bij ons uit de hand loopt." Volgens Sjakel heeft het groeiende aantal damherten een negatieve invloed op het duingebied.