Hoera!

De Vereniging is heel blij dat de terreinbeherende organisaties uiteindelijk niets zien in vervroeging van de jachttijd op edelherten met 3 maanden. De organisaties leggen het advies van de Provincie naast zich neer.

Natuurmonumenten stelt naar aanleiding van het gemaakte bezwaar door VHE via de media over vervroegd afschot van edelherten op de Noordwest-Veluwe het besluit van de Provincie niet te begrijpen, te steunen noch te zullen uitvoeren. Zie Natuurmonumenten.nl

Ook Staatsbosbeheer laat via Tweets van Lennard Jasper weten geen noodzaak te zien voor vervroegd afschot in de kwetsbare tijd en pleit voor rust en beter zichtbaarheid van de edelherten.

Het Geldersch Landschap heeft gisteren eveneens besloten geen uitvoering te geven aan het plan van de Provincie om de jacht met 3 maanden te vervroegen.

Rest nog een aantal terreinen van particulieren en gemeentes. Wij verwachten dat zij het voorbeeld van de drie grote terreinbeheerders zullen volgen.