Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk mag zijn voorgestelde beleid uitvoeren. De twee moties van PvdD, PVV en GroenLinks haalden het niet.
De afgelopen tijd was er ophef ontstaan omdat gedeputeerde van Dijk en de faunabeheerseenheid tot overeenstemming waren gekomen dat drie maanden eerder dan gebruikelijk er afschot mocht worden gepleegd. De 10% regeling zou hiervoor worden gebruikt. Er was met een nieuwe telmethode geconstateerd dat er veel meer edelherten op de Noordwest-Veluwe liepen dan bij eerder tellingen was geconstateerd.

Motie 1: De PvdD, PVV en GroenLinks wilden dat het vervroegde afschot direct zou stoppen totdat het onderwerp in de commissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg besproken zou zijn en belangenorganisaties zouden zijn gehoord. Dit omdat 1. er ophef in de samenleving was ontstaan, 2. de drie terreinbeherende organisaties niet mee wilden werken, 3. er bovendien veel dieren drachtig dan wel zogend zijn en 4. het faunabeheerplan alleen regulier afschot toestaat van 1 augustus tot 15 maart.

Motie 2: De PVV veronderstelde dat het voorgestelde afschot te maken had met het aantal herten dat het ecoduct bij Hulshorst nachtelijks passeert en dat de schadevergoedingen hierbij zou meespelen. Deze partij stelde voor dat het ecoduct per onmiddellijk voor edelherten zou worden gesloten. Gedeputeerde van Dijk gaf aan dat dit hiermee geen verband hield, dat het gemiddelde aantal passerende herten laag is en er ook nog geen schadeclaim van die kant gekomen is.

De discussie had er natuurlijk over moeten gaan of het wettelijk wel is toegestaan om de 10% regeling die in het leven is geroepen voor calamiteiten als verkeersongevallen en ernstige schade wel gebruikt mocht worden voor dit doel, namelijk het reduceren van de aantallen. Zoals beide moties nu waren geformuleerd was er niet voldoende steun.