De provincie Gelderland moet over jachtvelden op de Veluwe openbaar maken. Dat heeft de hoogste bestuursrechter bepaald naar aanleiding van een hoger beroep aangespannen door de Faunabescherming.

De Faunabescherming verzet zich al jaren tegen jacht op de Veluwe en in de Kroondomeinen. Zo kwam de organisatie vorige maand ook in actie tegen de afschot van edelherten op de Noordwest-Veluwe, nadat Vereniging Het Edelhert hierover berichtte op Omroep Gelderland. Omdat op de Noordwest-Veluwe te veel herten lopen gaf de provincie toestemming om eerder dan de reguliere afschotperiode (1 augustus tot 15 maart) tot afschot over te gaan, namelijk vanaf 1 mei. Dat besluit veroorzaakte ophef omdat juist in deze periode herten drachtig zijn of kalveren hebben. Provinciale Staten meldden vorige week dat ze niet van plan zijn om het beleid te wijzigen. Een motie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV die hiertoe opriep, kreeg geen steun. Het onderwerp wordt op 12 juni verder behandel

Volgens de provincie kunnen de actievoerders met de gegevens over de jachtvelden plus informatie van het Kadaster makkelijk achterhalen wie jachtrechten in Gelderland heeft en waar precies, maar de hoogste bestuursrechter heeft dat bezwaar gisteren afgewezen. De Raad van State vindt dat de kaarten met daarop locaties en andere kenmerken de kans op acties „niet vergroten of vergemakkelijken.”

Volgens de provincie heeft ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (AIVD) vastgesteld dat activisten openbare gegevens gebruiken om jachthouders lastig te vallen. Zo zijn in Zeeland de jagers bedreigd en tijdens het afschot van damherten gestoord en kwam het tot heftige confrontaties. Het rapport waarin e.e.a. zou staan kon Gelderland niet aan de bestuursrechter overleggen, dus gold het argument niet.