Noord-Brabant - In de provincie Noord-Brabant is men al jaren bezig om het edelhert terug te laten keren. In maart dreigde hier zelfs nog een bestuurscrisis door. Maar afgelopen maandag heeft deze provincie toch bekend gemaakt geld beschikbaar te stellen om 20 van deze herten uit te zetten. Kosten per hert: 30.000 euro. Volgens sommigen is de terugkeer van het edelhert een verrijking van de natuur en daarmee een aanwinst voor de provincie, anderen vinden dat de 600.000 euro die hiermee gemoeid is beter aan iets anders kan worden uitgegeven. De PVV laat het er niet bij zitten en gaat bij monde van fractievoorzitter Provinciale Staten Alexander Van Hattem in debat.

Streekraad Het Groene Woud zegt dat het edelhert van nature thuishoort in het gebied en dat er regionaal draagvlak voor is. Bestuurslid Ger van den Oetelaar verwacht dat de eerste edelherten eind volgend jaar terug zijn.  SP-gedeputeerde Johan van den Hout vindt dat hij handelt volgens de wens van de politiek omdat hij niet zelf het intitiatief heeft genomen voor het plan. Provinciale Staten kunnen het edelhert ook niet meer tegenhouden. 'Er is geen vergunning meer voor nodig.'  De gedeputeerde zelf is groot voorstander. 'Het edelhert hoort als icoon in het Groene Hart en is een grote publiekstrekker.'

Het edelhert is een van de grootste hertensoorten, die slechts op een paar gebieden vrijlevend in ons land voorkomt: op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. In het Weerterbos in Limburg komt een klein aantal edelherten voor, die als status 'gehouden dieren' hebben.  In het Weerterbos, bestaande uit bossen, vennen, grasland en kleine heidevelden, wordt het aantal op ca. 20 edelherten gehouden. Het gebied is omrasterd en ca. 150 ha groot. Helaas is er hier onvoldoende draagkracht vanuit de omgeving om de rasters te openen en bevinden de edelherten zich sinds 2005 in een gesloten wildbaan. De zes eind vorig jaar ontsnapte edelherten zullen worden / zijn afgeschoten.