Amsterdam - Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft haar goedkeuring gegeven voor het afschieten van damherten in de Waterleidingduinen bij Zandvoort. Nu zitten er te veel herten in de duinen. Door het besluit kan de wildstand in het gebied worden beheerd. Het college vindt wel dat er zo min mogelijk herten moeten worden afgeschoten. De eigenaar van het duingebied bekijkt of het mogelijk is om herten te vangen en ergens anders in Europa uit te zetten.

Te weinig voedsel
De afgelopen jaren is de populatie damherten rond Amsterdam flink toegenomen. Er zijn er sinds 2011 een paar honderd bij gekomen. Als de populatie zou blijven groeien, is er te weinig voedsel voor alle dieren. Afgelopen winter zijn er al 200 herten door voedselgebrek doodgegaan. De gemeenteraad van Amsterdam moet nog instemmen met het afschieten van de damherten.