Tijdens het Internationaal Wildbiologen congres (IUGB) in Brussel is voor het eerst de Jan van Haaften award uitgereikt. Deze prijs is ingesteld ter ere van Jan van Haaften, die ons helaas in 2012 is ontvallen. Jan van Haaften was een gevierd wildbioloog, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Jan verrichtte baanbrekend werk met betrekking tot de telemetrie in Europa, is de grondlegger van zowel het reeënbeheer, als de monitoring van zeehonden in Nederland. En niet te vergeten zijn kennis en ervaring met grote predatoren als lynx en wolf. Voor de winnaar van de 1e award is speciaal gekeken naar iemand die niet alleen baanbrekend werk heeft verricht als wildbioloog, maar die dit ook goed kon vertalen naar de praktijk. Iemand met een staat van dienst, zoals Jan die had. Een jury heeft zich gebogen over de nominaties en de winnaar is Professor Harto Lindén uit Finland geworden.
Harto Lindén heeft een gerenommeerde carrière op het gebied van de wildbiologie. Hij kan het onderzoekswerk zeer goed naar de praktijk vertalen. Naast vele wetenschappelijke publicaties heeft hij ook veel populair-wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan. Hij is niet alleen in Finland, maar ook daarbuiten een bekend onderzoeker. Zijn werk is veelzijdig: reeën, hoenderachtigen, relatie predator – prooi, en het ontwikkelen van een wildinventarisatie methode zijn slechts een paar van de onderwerpen waar hij zich mee bezig hield.

De award is een bronzen jaarlingbok, gemaakt door Pieter Verstappen. Mede dankzij de belangeloze inzet van Pieter Verstappen en een anonieme sponsor uit Nederland was het mogelijk dit beeld als prijs voor de award te kunnen uitreiken.