De Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdagavond definitief ingestemd met het laten afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Noordwijk. Vorige week bleek al dat er een meerderheid in de raad zou zijn voor het plan, ondanks protesten van dierenbeschermingsorganisaties. D66, SP, PvdD en Red Amsterdam steunden de motie hieromtrent ingediend door de PvdA. Volgens de raad is de populatie in het duingebied nu te groot. Er zijn nu ongeveer 2000 herten in het gebied. Amsterdam gaat op korte termijn vergunningen aanvragen bij de provincies Noord- en Zuid-Holland. De gemeente wil het afschot wel zoveel mogelijk beperken, Alleen zieke of verzwakte dieren zullen in de winter door afschot uit hun lijden worden verlost. Tot nu toe was het standpunt van Gemeente Amsterdam om zo min mogelijk in te grijpen. Nadat er afgelopen winter een aantal herten van de honger zijn doodgegaan, wil nu een meerderheid van de Raad dat de dieren die ondragelijk lijden worden doodgeschoten. Na de winter moet er een evaluatie volgen van deze vorm van beheer. De uitvoerders zullen in gesprek gaan met de beheerder Staatsbosbeheer van de Oostvaardersplassen om kennis te vergaren hoe dit beheer zo goed en diervriendelijk mogelijk uit te voeren.