Een 4e kops hert is voorzien van een zender. Hij is De Pineut, letterlijk en dat is tevens zijn naam geworden.

Hoenderloo - Vorige week is er in NP de Hoge Veluwe het eerste hert verdoofd, voorzien van een halsband met zender. Binnenkort wordt ook nog een hinde voorzien van een zender. Omdat mannelijke en vrouwelijke edelherten zich anders door het terrein bewegen, zal dat naar verwachting ook verschillende bewegingspatronen opleveren. Aan de hand van de gegevens zal inzicht verkregen worden in het gebruik van de leefomgeving en verplaatsingen in het Park en misschien ook wel buiten het Park.

Op verschillende manieren wordt gekeken naar het effect van de rasterverlaging op de wildstand en flora en fauna. Zo wordt bijgehouden welk effect het heeft op de bosverjonging, wordt gekeken naar veranderende wilddichtheden in het Park en worden vooral de zeer kwetsbare vlinders en insecten in de gaten gehouden.

Het was niet eenvoudig de herten te zenderen. Pas bij de derde poging slaagde de speciaal daarvoor gecertificeerde dierenarts Henk Luten er in de halsband te plaatsen. 'Om een verdovingspijl effectief aan te kunnen brengen, moet je binnen dertig meter van het dier kunnen komen. Dat is met het karakter van het edelhert niet eenvoudig,' vertelt Jakob Leidekker, hoofd Bedrijfsvoering van NP De Hoge Veluwe.

In het oostelijk gelegen en sinds deze week verbonden d.m.v. een wildpassage, NP de Veluwezoom lopen al langere tijd gezenderde herten. Door het het verlagen van de rasters is het gebied ontsloten voor de edelherten.  Het Park wil onderzoeken wat de gevolgen zijn op het beheer, de soorten en de habitat.

De halsbandmaat is overgenomen van de reeds in gebruik zijnde zenders van de herten In de Veluwezoom. Blijkbaar zijn de herten van NP de Hoge Veluwe toch wat forser, want de halsband zat reeds bij montage tamelijk strak om de hals van De Pineut. Het hert is net 4 jaar en is pas over 2 tot 3 jaar volwassen gaan worden.

Directeur Seger baron van Voorst tot Voorst wil de gangen van het wild goed in de gaten houden om te voorkomen dat de wildstand te sterk wijzigt. Instituut Alterra in Wageningen doet onderzoek naar de effecten van het verlagen van de rasters. Het onderzoek wordt onder leiding van Professor Klaus Hackländer van de universiteit van Wenen uitgevoerd door onderzoeksbureau Alterra, Wageningen Universiteit, De Vlinderstichting en Bokdam Advies. Het onderzoek naar het effect van de rasterverlaging loopt vijf jaar.