Op uitnodiging van Natuurmonumenten kwamen op woensdag 9 oktober verschillende partijen bijeen om te praten over nut en noodzaak van ecoducten. De VHE heeft enkele decennia geleden initiatief genomen tot het bouwen van het eerste ecoduct en mocht op deze bijeenkomst niet ontbreken. Namens de vereniging gaven Jozef Linthorst en Janoh de Groot acte de presence. Onder de titel no nonsense ecoduct: Natuurbruggen 2.0 kwamen vertegenwoordigers van verschillende natuurorganisaties bijeen om van gedachten te wisselen. Naast een programma met vier inhoudelijke inleiders ook een debat waar de standpunten nog eens aan elkaar verduidelijkt werden. Op dit moment zijn 32 ecoducten gebouwd en nog 30 in aanbouw. Opmerking uit de zaal: de mens heeft het lef om eeuwenoude wildgebieden te doorkruisen met spoorlijnen en snelwegen, laten we op z'n minst het fatsoen hebben flora en fauna de kans te geven zich hierover te verplaatsen. Vele plant- en diersoorten zouden het zonder deze faunapasages niet overleven, ecoducten zijn noodzakelijk.