Afgelopen week is de damhertenhoogbronst in de AWD begonnen. De damherten knørren erop lustig op los. Helaas zijn de damherten niet meer op de bekende bronstplek nabij het vliegersmonument. De laatste jaren werden de dammen steeds verstoord door fotografen, die tussen de herten dooriepen om foto's te maken. Dat ging een paar jaar goed. Maar nu hebben de damherten andere plekken gevonden om de hindes te verleiden. Luister hier naar het knørren.