Natuur groener en vroeger dan vorig jaar

Het voorjaar in de natuur is vroeger begonnen dan gebruikelijk. Dat is te zien aan de bomen die al in blad staan en het gras dat al vroeg begron te groeien. Zo ligt de ruwe berk en de zomereik 3 weken, de brem en meidoorn 5 weken voor op schema. Ook de bollen zijn eerder in bloei gekomen.
De larix liep al vroeg uit.