Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft een nieuwe brandput aangelegd. Hiermee wil men het park brandveiliger maken. De organisatie heeft geleerd van de brand zoals die op Eerste paasdag heeft gewoed. Om de put te slaat heeft defensie assistentie verleend. De put is 78 meter diep en 25 centimeter breed. De brand op Eerste Paasdag heeft zo'n 10 procent, 500 hectare, van het gebied in de as gelegd. Bij de brand bleek dat bluswater slecht bereikbaar was, met het slaan van de nieuwe put hoopt men dat het probleem hiermee is opgelost. Met de waterput wordt het grondwater bereikt. Defensie oefent graag met het slaan van waterputten, omdat het dat in oorlogsgebieden ook moet doen.

Het Nationaal Park de Hoge Veluwe bekijkt momenteel het hele gebied door de bril van brandveiligheid. Er liggen plannen voor het aanleggen van extra vennen en het verbeteren van paden. Ook denkt men aan het maken van een nieuwe ecologische verbinding. Deze verbinding is vergelijkbaar met een brandgang, maar dan 50 tot 100 meter breed. Hier komt dan heide waar bomen stonden.

Het park brandt ook regelmatig zelf een deel van de begroeiing af om ecologische redenen. De volgende keer zal de brandweer hierbij aanwezig zijn, om ervan te kunnen leren hoe snel een brand zich uitbreidt.