IMG 3212 15

Districtshoofd Bert Hummelen en boswachter Corne Joziasse, beide SBB en voorzitter VhE Jozef Linthorst 

De eerste twee edelherten hebben vanaf de Veluwe het Drents Friese Wold bereikt. Echter geen levende, maar twee opgezette dieren die door voorzitter Linthorst namens Vereniging het Edelhert (VhE) afgelopen vrijdag zijn geschonken aan het Buitencentrum Drents Friese Wold. De dieren waren tot voor kort onderdeel van een reizende tentoonstelling van de VhE. Bij de overhandiging zijn behalve Staatsbosbeheer (SBB) districtshoofd Bert Hummelen en boswachter Corne Joziasse ook collega's van Natuurmonumenten aanwezig, maar ook recreatieondernemers en de verantwoordelijk wethouder van de gemeente. Vooral de natuurbeheerders kunnen niet wachten tot de herten dit prachtige gebied gaan bevolken.

De VhE heeft besloten tot dit cadeau om het streven te ondersteunen om herten naar het gebied te krijgen. Een doel dat de provincie Drenthe mogelijk heeft gemaakt door de nul-stand op te heffen. Voorzitter Linthorst: 'Dat edelherten uit zichzelf het gebied zullen vinden zal nog wel even op zich laten wachten, daarom helpen we ze een handje. Nu nog de levende exemplaren die over een paar jaar de Drentse Friese gronden in september/oktober zullen omtoveren in een spannend gebied met grote natuurbeleving. Dit vanwege de bronsttijd die dan aanbreekt'.

Na de overdracht van de herten gaat het gezelschap per fiets het gebied verkennen. 'Dit gebied van 6500 ha heeft alles in zich om een goed roodwildgebied te worden' aldus projectleider Jori Wolf. 'Wel zijn er tegenstrijdige belangen die een rol spelen: landbouw, verkeer, recreatie en natuur. Daarnaast overleg met twee provincies (Friesland en Drenthe), twee waterschappen en vier gemeenten. Dit vergt veel tijd om tot een voor ieder aanvaardbaar plan te komen.

Voorzitter Linthorst: 'In dit gebied waar andere grazers ook hun plek hebben zou je moeten kijken wat de maatschappelijke draagkracht is. Dan moet je lerend beheren. In dit gebied zonder rasters laat je de stand langzaam groeien zolang het gedrag van de herten maatschappelijk geaccepteerd is en blijft.' Aldus de woordvoerder van de vereniging. 'Wel zou het raadzaam zijn om vooraf afspraken te maken met boeren over compensatie wanneer ze gebruik maken van hun land. Zodat iedereen met plezier de komst van de dieren tegemoet kan zien.'

IMG 3226 15

De twee edelherten die in het buitencentrum Drents Friese Wold permanent zijn tentoongesteld

IMG 3225 15