Veluwe  - Voor de provincie Gelderland moet ieder voorjaar de actuele stand van edelherten en wilde zwijnen in kaart worden gebracht. De hertentellingen waren vorige maand, deze maand waren de zwijnen aan de beurt. Onafhankelijke waarnemers controleren de tellingen. Ook enkele van onze vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

Afgelopen week waren de zwijnentellingen in zes gebieden op de Veluwe. ZO, ZW, NW, NO-Veluwe, Midden-Veluwe en NP de Hoge Veluwe. Over het algemeen werden er meer zwijnen geteld dan vorig jaar.  De milde winter en redelijk veel mast zorgde voor een flinke aanwas. Gemiddeld werd er zo'n vijf biggen per zeug geteld. Aan de hand van de inventarisatie gaat provincie Gelderland bepalen hoeveel zwijnen er afgeschoten moeten gaan worden. Binnen drie weken maakt de provincie bekend hoeveel zeugen, keilers, overlopers en biggen er geschoten moeten worden. Daarna is het aan de jagers om de klus te klaren.

Bertus Kelderman krijgt de telplank uitgereik van grofwildcoördinator Ger Verwoerd.

Op een van de telplekken komt een jonge keiler op het maïs af en wordt door de tellerals zodanig en met tijdstip en vermeld op de telplank.

Nadat volgens een lange traditie een bal gehakt wordt genuttigd wordt rond 23:00 uur het totaal van de telling bekend gemaakt. Het aantal zal nog gecorrigeerd worden met de nog te verwachten aanwas, d.w.z. dat er vanuit wordt gegaan dat onbezogen zeug, dus zonder biggen, er nog vijf biggen gaat krijgen.  Voor de NO-Veluwe komt het uiteidelijke aantal uit op dik 900 zwijnen. Voor NW-Veluwe zal dat aantal naar mijn verwachting rond de 600 gaan liggen.

 Omroep Gelderland doet verslag. Kijk de video vanaf 12:00 min:


Luister (intro vanaf 2:20 min, 2e intro 8:30 min en) het item zelf om 12:50 uur