Vogelenzang - In principe wil Gemeente Amsterdam de steeds verder groeiende populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) actief te gaan beheren. Dit besluit is reeds genomen in 2013. Om dat daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is er  toestemming nodig van de Provincie. De gemeente is in afwachting van het nieuwe Faunabeheerplan (FBP). Al sinds mei 2013 mogen damherten, die buiten de leefgebieden in Noord-Holland leven, geschoten worden en sinds de jaren negentig worden dieren die ondragelijk en uitzichtloos lijden eveneens gedood. 

Alhoewel de aanrijdingen op de omliggende wegen sterk is gereduceerd door het oprichten van een hoog raster langs de Zandvoortseweg en parallel langs de Vogelenzangseweg (tussen Aerdenhout en Vogelenzang), is de oorzaak van het probleem, te veel damherten, nog niet opgelost. 

Gemeente Zandvoort, die veel overlast van de damherten ondervindt, wil dat Gemeente Amsterdam, eigenaar van de AWD, de problemen hoe dan ook oplost.

De populatie damherten groeit snel, vooral omdat deze voornamelijk bestaat uit hindes. De mannelijke herten trekken het gebied uit en worden verkeersslachtoffer of worden geschoten, de laatste 3 jaar meer dan 300. Er lopen binnen het raster van de AWD nu ca. 3.000 damherten.

Het welzijn van de damherten komt in gevaar doordat de dieren steeds minder hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Bovendien eten de damherten het duin steeds verder kaal (zie foto) waardoor ook de biodiversiteit verdwijnt. Dit heeft tot gevolg dat onder andere heel veel orchideën, vlinders maar ook reeën nagenoeg zijn verdwenen. 

De basis van het daadwerkelijk kunnen beheren d.m.v. afschot van de damherten is het uit te brengen faunabeheerplan. Eind juni vergadert de Amsterdamse Raad over dit onderwerp om de standpunten definitief vast te stellen en daarna snel beslissingen tot uitvoering te kunnen geven. Het FBP is bijna klaar en zal binnenkort aangeboden worden aan het college van B&W. Mocht het worden goedgekeurd, dan beschikt Gemeente Amsterdam vanaf begin 2016 over een ontheffing om de damhertenstand actief te gaan reduceren.