Veluwe - De eerste drones zijn al boven bronstplekken op de Veluwe gesignaleerd. Dit tot ergernis van de bronstliefhebbers. Afgelopen week vloog er een drone over de Asselse Hei en wij ontvingen een verontruste mail van een van onze leden. De rust werd wreed verstoord door het geluid van de drone. De drones zijn steeds geavanceerder en dragen vaak een camera met zich mee. Sommige fotografen kunnen blijkbaar de verleiding niet weerstaan om boven de natuur- en rustgebieden te vliegen. Wettelijk mag dat, zolang ze niets verstoren. Maar dat gebeurt wel en dan is het een overtreding van de Flora- en Faunawet. Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.Zodra een drone het wild verstoort is het een overtreding van de flora- en faunawet en kan het worden beboet met bedragen tot over de € 1.000,-. 

 
Vooral voor edelherten is het snel verstorend. Edelherten kunnen niet boven zich kijken en alles wat boven ze hangt en ook nog eens geluid maakt werkt zeer verstorend voor ze. Het is bekend dat edelherten ook heel erg kunnen schrikken van luchtballonnen die ineens de gasbrander aanzetten. Een drone is dus al snel verstorend voor de dieren. En in de bronsttijd is de alertheid bij de dieren heel hoog. Als ze schrikken kunnen ze dus ook zomaar het veld verlaten en in blinde paniek een drukke weg overspringen. Dit met alle gevolgen van dien. 
 
Wanneer u een drone boven een bronstplek ziet, spreek de persoon dan rustig aan en leg uit welke overlast hij veroorzaakt. Meld het bij een BOA of bij info@hetedelhert.nl of via twitter @VHE_nieuws. Wij proberen dan snel iemand te bereiken die maatregelen kan nemen.