Hoenderloo - Het is vanaf 1 januari 2016 niet langer toegestaan in N.P. de Hoge Veluwe om dwars door het bos of over de heidevelden te struinen. De verstoring bleek de laatste jaren teveel te worden, waardoor het wild  regelmatig opgejaagd werd. In alle andere natuurgebieden in Nederland is het trouwens niet toegestaan om zich buiten de paden te begeven. Borden aan de toegangswegen maken dat ook nog eens duidelijk. Als laatste uitzondering zijn de Amsterdamse Waterleiding Duinen tussen Zandvoort en Noordwijkerhout. Daar mag in een groot deel van het gebied nog wel gestruind worden.

"Normaal leven herten in groepen van tien tot twaalf. Hier zijn ze met veertig à vijftig dieren bij elkaar. Ze doen dit alleen als ze zich niet op hun gemak voelen en er 'gevaar' dreigt. We hebben hier binnen een projectgroep al enige tijd onderzoek naar gedaan en hebben al diverse andere maatregelen genomen. Maar dat was zonder succes. We hebben daarom besloten om het struinen te verbieden en hopen dat dit gaat helpen", aldus hoofdbedrijfsvoering Jakob Leidekker van de Hoge Veluwe.

 

Ter compensatie worden er wel meer wandelpaden aangelegd.  De rustgebieden, waar tot nu toe het struinen niet was toegestaan, worden opgeheven. Indien de vakken groot genoeg zijn, kan het wild zich gemakkelijk terugtrekken in de boskernen of op de vlaktes. Voorlichting en extra controles moeten ervoor zorgen dat de mensen zich aan de nieuwe regels zullen gaan houden.

Vereniging het Edelhert vindt het jammer dat de mogelijkheid van struinen door de bezoekers zal verdwijnen, maar ziet de noodzaak van de maatregel wel in. Het welzijn van het wild in de natuurgebieden is tenslotte belangrijker dan het genot van de bezoekers.