In het hart van natuurgebied Het Groene Woud ligt Het Scheeken. In dit gebied van 300 ha zullen eind volgend jaar tussen 12 en 15 edelherten lopen. Het Groene Woud is 7500 ha groot en bestaat uit bossen, moerassen, heide en vennen. De vergunningaanvraag voor het raster ligt inmiddels bij de Provincie. Eind dit jaar hoopt het Landschap te kunnen beginnen met het plaatsen van de afrastering.

Ongeveer een jaar geleden kwam Brabants Landschap voor het eerst met het plan naar buiten. Uit diverse haalbaarheidsstudies leek dat dit gebied uitermate geschikt is voor de herten. Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud.

 

 

Coördinator projecten van het BL Arjen Simons: 'Zo'n populatie gaat natuurlijk groeien en dan moet je kiezen: of je gaat het gebied vergroten of je doet aan populatiebeheer. Je zet ze zelf binnen een beaald gebied en dan heb je zorgplicht. Omdat het zo'n klein gebied is is er geen sprake van reguliere jacht. Daar zullen binnen de NVWA afspraken over worden gemaakt.'

De Scheeken ligt tussen Best en Liempde. Dit gebied vormt samen met het naastgelegen natuurgebied De Mortelen het grootste landschapsreservaat van Brabant. In 2010 is hier al een natuurbrug over de snelweg A2 aangelegd die de gebieden met elkaar verbindt. Grote en kleine dieren maken gebruik van de 50 meter brede brug.

Edelherten zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied. Met hun graasgedrag vormen ze onnatuurlijk scherpe perceelranden om tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen). Zulke natuurlijke overgangen zijn bijzonder rijk aan planten en dieren. Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en met hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

Een reeks van toeristisch-recreatieve ondernemingen zoals hotels, bed- and breakfasts, campings en excursiebureau’s profiteren direct of indirect ook van hun aanwezigheid. Herten oefenen grote aantrekkingskracht uit op recreanten, kinderen, fotografen. Daar komt bij dat ze een spectaculair en heel zichtbaar en hoorbaar bronstritueel hebben. Wandelen, fietsen of kamperen in een omgeving waar edelherten leven, is een belevenis voor jong en oud. De Veluwe en de Ardennen danken een deel van hun bekendheid aan de herten die er leven. De bronsttaferelen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Net als in die streken kan het hert in Het Groene Woud uitgroeien tot hét natuursymbool.

Er moet nog wel een ecoduct over de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven worden aangelegd. Deze natuurbrug, die in 2017 door ProRail gebouwd wordt, zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze nieuwe natuurbrug krijgt net als de brug over de A2 een breedte van 50 meter.

Het Groene Woud is en blijft vrij toegankelijk op wegen en paden.