wisent kraansvlak

In een gebied van zo'n 400 ha van het Veluwse Kootwijkerzand worden in maart 2016 zes tot acht wisenten losgelaten. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. De komst van de dieren zou al in 2015 plaatsvinden, maar is een jaar uitgesteld onder andere omdat het drinkven voor de kudde nog niet klaar was. De wisenten komen uit het Kraansvlak, ze leven daar sinds 2007 in het duingebied van de PWN bij Overveen. Oorspronkelijk komen de dieren uit het Bialowieza Nationale Park in Polen. De wisent is het grootste landzoogdier van Europa en heeft een uitgebreid dieet van gras, blad en bast van bomen. Tot zo'n 2,5 meter hoogte kan het dier blad en bast van bomen eten. Reeën en damherten komen niet hoger dan anderhalve meter. Ze buigen zelfs takken om om bij het voedsel te komen. Deze imposante dieren schillen meer bomen en struiken dan alle andere planteneters in Europa. Met het nemen van zandbaden maken de dieren het landschap open.

De wisentenbronsttijd is in augustus en september. De mannetjes voegen zich dan tijdelijk bij de vrouwtjeskudden. In mei/juni werpen de wisentkoeien de kalveren. Een koe krijgt één of twee kalveren. Na een week sluiten moeder en kalf zich weer bij de kudde aan. Als de jonge stieren geslachtsrijp worden verlaten ze de kudde om zich bij een mannengroep aan te sluiten of solitair te leven. Een wisent kan 25 jaar oud worden.

Als leefgebied wordt Midden Veluwe aangegeven, dat gebied ligt nabij Gerritsfles maar overwegend in het niet toegankelijke gebied van het militaire oefenterrein Harskamp. De gemeenten Barneveld, Apeldoorn en Ede steunen het initiatief en Provincie Gelderland heeft 157.000 euro gesubsidieerd voor de komst van de dieren. In het gebied wordt een drinkvijver van 70 meter aangelegd, deze zal vanaf de openbare en toegankelijke gebieden niet zichtbaar zijn. Het gebied heeft een raster waar kleine dieren onderdoor kunnen en reeën en edelherten overheen kunnen springen. Staatsbosbeheer heeft deze voorwaarde gesteld. Op de twee bovenste draden komt stroom en op de onderste draad niet, zodat das en zwijn hier niet door worden belemmerd. Het gebied mag alleen worden betreden onder leiding van een gids. Er zullen excursies naartoe worden gehouden. Deze excursies worden begeleid door IVN gidsen. Hiertoe worden inmiddels 24 gidsen opgeleid. De gidsen zijn onlangs naar het Kraansvlak geweest voor inhoudelijke informatie.

De excursies zullen pas worden gehouden als de dieren enkele maanden gewend zijn aan het leefgebied. Stichting Wisent op de Veluwe meent dat de komst van de dieren een impuls zal geven aan de toeristische en recreatieve sector. De dieren blijven eigendom van Rewilding Europe. De speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Wisent zorgt ervoor dat de dieren hier komen en neemt communicatie, marketing en het organiseren van de excursies voor haar rekening. De Stichting werkt samen met Staatsbosbeheer, die het gebied ter beschikking stelt en Ark natuurontwikkeling.  

Ook in Maashorst in Noord Brabant zal in maart 2016 een kudde wisenten worden ingebracht. Er gaan dertien wisenten naar dat gebied. Deze dieren komen niet allemaal van het Kraansvlak uit het Noord Hollands duingebied. Daar zijn er niet genoeg voor. Momenteel leven er tweeëntwintig wisenten in het Kraansvlak. Daar mogen er acht van worden verplaatst. Dan blijft er een kudde van veertien stuks over en dat is een mooi aantal aldus beheerder Ruud Maaskant van de PWN.