dammen kop van schouwen zeeland

Provincie Zeeland heeft dinsdag 26 januari opnieuw een ontheffing verleend om de damhertenstand te verkleinen middels afschot. De Provincie had in juni 2015 hiertoe ook al ontheffing verleend, maar die werd eind december aangevochten door de Faunabescherming, en met succes. De ontheffing van deze week gaat met onmiddellijke ingang in.

 

De provincie vindt het belangrijk dat er niet teveel damherten komen, omdat de dieren voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen als ze de weg oversteken. En als er teveel damherten zijn is er niet genoeg voedsel voor ze. 'Daarnaast dreigt er kans op inteelt', zo zegt gedeputeerde Carla Schönknecht, 'nu al zijn er regelmatig herten te zien met inteeltverschijnselen, waarbij de geweien bijvoorbeeld anders staan dan zou moeten'. De dieren leveren ook schade op aan de landbouw. Gedeputeerde Carla Schönknecht. 'We hebben als Provincie voor het eerst het welzijn meegewogen in onze motivatie om de ontheffing te verlenen'.

Het gaat om de herten in de Manteling op Walcheren en op de Kop van Schouwen. Bureau Alterra heeft na onderzoek berekend dat er op Schouwen plek is voor maximaal 325 herten en op Walcheren voor maximaal 80. Volgens een laatste schatting zijn er een kleine duizend herten alleen al op de kop van Schouwen. Het afgelopen jaar is het aantal ongevallen verviervoudigd. Door de ontheffing kan het streefaantal nu op peil worden gehouden.

Volgens de regelen der demoratie kan de Faunabescherming wel weer bij de rechter in beroep gaan tegen het besluit van de Provincie.