J1.Cameraval goudjakhals

Bij het uitlezen van camerabeelden op de Veluwe hebben de vrijwilligers van Vereniging het Edelhert op de beelden van 12 februari een bijzonder dier gezien. Het dier lijkt erg op de goudjakhals die momenteel op de Veluwe rondloopt. Door Alterra wordt nog gecheckt bij deskundigen uit Oost-Europa of het hier ook de goudjakhals betreft. De beelden die op 19 februari zijn gemaakt op de cameraval van Alterra (zie foto) zijn door de Oost-Europese deskundigen wel al bevestigd. Het kan dus goed hetzelfde dier zijn.

De goudjakhals heeft een actieradius van vele kilometers per dag, dus in ons kleine land is er geen zinnig woord over te zeggen waar het dier zich momenteel kan bevinden. Over de locatie van de camera's kunnen op verzoek van de terreinbeherende organisatie geen mededelingen worden gedaan.

Op 13 augustus 2015 werd een goudjakhals in de buurt van Frankfurt gesignaleerd. Het is mogelijk dat het om hetzelfde dier gaat, maar evengoed kan het zijn dat er meerdere dieren van dezelfde soort in onze contreien leven. Het is zelfs nog denkbaar dat het een ontsnapt of uitgezet dier is. Alterra is momenteel bezig om DNA-sporen van het dier te vinden zodat een herkomst kan worden bepaald.

Op 8 december is op deze website melding gemaakt van de signalering van de goudjakhals in de buurt van Frankfurt. Lees hier het artikel.  

Inmiddels worden er ook foto's ingestuurd van niet nader te identificeren hondachtigen op een pad. Eén van die foto's is onlangs geïdentificeerd als een Saarlose Wolfshond van een eigenaar uit Wenum Wiesel. Dit gaat echter niet over de bovengenoemde waarnemingen.