Vogelenzang - Afgelopen week zijn er door medewerkers van Waternet en andere damhertkenners de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen geteld. Elf ploegen telden ieder hun eigen gebied. Van belang was het om het totale aantal te bepalen en niet zozeer de verdeling naar volwassen mannelijk, vrouwelijk, spitser en kalf. Dit was nodig, omdat enerzijds het totale aantal van groot belang is om het beleid op af te stemmen, anderzijds zou er simpelweg niet voldoende tijd zijn om het gehele gebied in twee uur tijd te doorkruisen.

In elk rijploeg vier personen: de chauffeur, de notulist en twee onafhankelijk waarnemers.

Tot aan donker werd er geteld.  De trend is duidelijk en niet onverwacht: de getelde stand is gestegen.

De minimale stand, het aantal damherten dat daadwerlijk gezien is, is 3906 stuk, vorig jaar ca. 3000 stuks. Het is aannemelijk dat er dus (veel) meer zijn, temeer dat niet in het hele gebied geteld kan worden (dellen, duindoorn), maar dat kon vorige jaren ook niet. De nieuwe stand geeft wel de ontwikkeling, de trend aan.