Een edelhert dat in de Betuwe werd geschoten bleek uit Duitsland afkomstig en een hert dat in Twente werd aangetroffen kwam van de Veluwe en er is vastgesteld dat het groepje wilde zwijnen dat destijds in de Zuid-Willemsvaart is beland, en daarna is geschoten, uit België afkomstig was. Dit zijn een paar bijzondere bevindingen die uit het genetisch onderzoek zijn komen rollen dat op initiatief van VhE is gedaan. Vandaag wordt het dik 70 pagina's tellende rapport gepresenteerd.

Screenshot 2016 06 15 10 59 01 1 ultraklein

Op initiatief van Vereniging het Edelhert en gesponsord door BIJ12 en VhE hebben Alterra en Wageningen Universiteit en Research Center (Wageningen UR) vorig jaar een onderzoek uitgevoerd naar de genetische herkomst van edelherten. Alterra en Wageningen UR hebben dat samengevoegd met een onderzoek naar de genetische herkomst van wilde zwijnen. Het doel was om de herkomst in kaart te brengen waardoor bij dieren buiten de populatie ook een herkomstbepaling kan worden gedaan. Daarnaast geeft het waardevolle informatie over de duurzaamheid van de populaties. Bij edelherten blijkt de genetische diversiteit nog voldoende, bij wilde zwijnen blijkt deze lager. Daar zou meer uitwisseling van deelpopulaties kunnen helpen.

Voor het eerst is er nu een uitgebreide referentiedatabase opgezet voor edelhert en wild zijn. De database is samengesteld uit individuele genetische profielen van 383 edelherten en 1095 wilde zwijnen. Dit betreft zowel dieren uit Nederlandse gebieden maar ook over de grens in België en Duitsland.

 

Edelherten en zwilde wijnen komen voornamelijk voor op de Veluwe. In Oostvaardersplassen en Weerterbos komen ook edelherten voor en wilde zwijnen komen naast de Veluwe ook voor in het Limburgse gebied de Meinweg. Buiten deze 'officiële gebieden' echter worden er regelmatig dieren aangetroffen in andere gebieden. De vraag waar deze dieren vandaan zijn gekomen kan nu beter worden beantwoord. Er is vastgesteld dat de genetische variëteit op de Veluwe nog voldoende is. Daarmee vergeleken is de variëteit in andere edelhertgebieden in Europa hoger. De Oostvaardersplassen heeft nog de meeste variatie in het genenpakket. Dat is ook geen wonder aangezien deze herten uit Schotland en Tsjechië komen, aangevuld met een hert van een hertenfarm in Gorssel en een hert uit de Kroondomeinen. Ook wordt gezien dat het uitwisselen van edelherten van deelgebieden op de Veluwe door verwijderen van de rasters de populaties goed doet. Wel pleit onderzoeker Hugh Jansman voor het onderzoeken ook van nieuwe populaties in bijvoorbeeld Drents-Friese Wold, wij denken dan ook aan het in kaart bregnen van het genenpakket van de herten in Het Scheeken, dit om genetische verarming of inteelt te voorkomen. De genetische verarming bij wilde zwijnen op de Veluwe is al duidelijk te zien. Hier is het zaak de rasters tussen de populaties te verwijderen zodat ook deze dieren kunnen uitwisselen.

In het najaar van 2016 zal Alterra een symposium organiseren waarbij, naast de resultaten van het huidige onderzoek ook verder ingegaan zal worden op de ecologische- als maatschappelijke aspecten van een duurzaam behoud van hoefdierpopulaties. Te denken valt hier aan zaken als populatieomvang, migratie, schade en ecotoerisme.

Hier is het rapport te downloaden.

Met dank aan onze sponsors:

Banner genenonderzoek 1