Het afgelopen jaar heeft de zoogdiervereniging de verspreiding van de muntjak in kaart gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was opdrachtgever tot dit onderzoek. Deze organisatie is belast met de uitvoering van het exotenbeleid. De zoogdiervereniging heeft het onderzoek uitgevoerd. Het doel was te achterhalen in hoeverre er sprake is van vestiging in Nederland van het exotische dier.

muntjak foto 2

De muntjak is een kleine hertachtige, herkenbaar aan de bovenste hoektanden die bij de mannetjes tot slagtanden uitgroeien. De soort komt van nature voor in China en Taiwan en is op verschillende plekken bewust of onbewust uitgezet. Sommige verzamelaars houden muntjaks in hun exotische wildverzamelingen, waaruit ze dan kunnen ontsnappen. Eenmaal vrij gevestigd kunnen de dieren een populatie opbouwen. In Engeland komen muntjaks in grote getale voor. Ook in Nederland worden af en toe waarnemingen gemeld. De muntjak is door de Europese Unie opgenomen op de lijst 'invasive Alien Species', een lijst van exoten die zich potentieel invasief kunnen ontwikkelen en dus bestreden moeten worden door de aangesloten landen. Er blijken in Nederland 153 meldingen van het dier te zijn gedaan. Deze op een kaart invoerend kunnen concentratiegebieden worden aangegeven. In een aantal van deze gebieden is vervolgens gericht onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de muntjak.

muntjak kaartje voorkomen

Van januari tot en met maart van 2016 is het onderzoek uitgevoerd en hierdoor is informatie actueel van het voorkomen van de muntjak in Nederland. Op de Veluwe is waarschijnlijk hooguit sprake van enkele individuen ten zuidoosten van Apeldoorn. In de provincie Noord-Brabant lijkt sprake te zijn van een kleine populatie in en om Landgoed de Utrecht in de Brabantse Kempen in de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel de Mierden. Verderop in Hilvarenbeek komen enkele individuen voor evenals in Ossendrecht, omgeving Eindhoven, de Maashorst en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Elders in Nederland leven anno 2016 geen muntjaks (meer). In de jaren 90 werd er nog een schatting gedaan van circa 100 en in 2010 van 50 tot 100. Ondanks het bezits- en handelsverbod lijkt er toch sprake van incidentele lokale uitzettingen of ontsnappingen. Er wordt nog steeds gevraagd aan de mensen in het veld om meldingen door te geven op www.waarneming.nl of www.telmee.nl. Mailen naar de zoogdiervereniging kan ook. Hierbij moet altijd goed worden onderzocht of de melding geen ree betreft. Het helpt als er foto's worden meegestuurd. Er is een bezits- en handelsverbod in Nederland, dit leidt tot de hoop dat er minder muntjaks zullen worden waargenomen. Informatie staat in het rapport ‘Verspreidingsonderzoek muntjak januari t/m maart 2016’.