2016 10 21 14.43.35

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten om nog twee nieuwe ecoducten aan te leggen op de Veluwe. De ecoducten zijn gepland voor 2018 en over de N302 en de N344 komen te liggen, bij Nieuw-Millingen en Kootwijk. Met deze voorzieningen als aanvulling op wat er al ligt, worden de Noord- en Zuid-Veluwe na een halve eeuw van ecologische isolatie weer met elkaar verbonden!

 Ecoducten 2 dec 2016

Dat de ecoducten op de Veluwe werken voor veel soorten, waaronder onze doelsoorten Edelhert en Damhert, dat wisten we natuurlijk al wel, maar nu is er recentelijk een nieuw rapport verschenen waarin de werking opnieuw beschreven en geëvalueerd is. Per ecoduct is het gebruik door dieren in de periode 1989 – 2016 opnieuw en overzichtelijk beschreven. Vereniging het Edelhert heeft daar een belangrijke bijdrage in gehad via de vrijwilligers van de werkgroep monitoring onderleiding van Piet Bloemerts die de vele camera-beelden van de ecoducten bestudeerd hebben en verwerkt in passage-gegevens. De camerabeelden zijn overigens door iedereen te bekijken via deze link: http://wildcam.prvgld.nl/playback

Het rapport is opgesteld door Bureau Waardenburg in opdracht van de provincie Gelderland (in casu de Coördinator Ontsnippering, Bram Vreugdenhil). Het bureau heeft veel ervaring met monitoring van faunapassages en heeft een grote hoeveelheid gepubliceerde gegevens uit een lange reeks van jaren bij elkaar gebracht, maar ook nieuwe nog ongepubliceerde waarnemingen uitgewerkt. Daarnaast heeft Sip van Wieren (dierecoloog bij de WUR) een hoofdstuk over genetisch onderzoek naar edelherten op de Veluwe geschreven. En tot slot heeft Michiel Hegener, schrijver van o.a. Ons Wilde Oosten - De Toekomst van de Veluwe (2002), enkele beheerders geïnterviewd die vanuit hun dagelijkse werk veel weten over het gebruik van ecoducten.

Per ecoduct wordt de ligging en inrichting beschreven, het op en rond dat ecoduct uitgevoerde onderzoek en de uitkomsten daarvan. De samenvattende conclusie uit het rapport is dat de ecoducten intensief worden gebruikt door veel verschillende diersoorten en een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en het behoud van biodiversiteit. Het rapport is te downloaden via deze link: https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur-en-milieu/160920_rapport-Gebruik_ecoducten_op_Veluwe.pdf 

Op de foto wildwissel Woeste Hoeve. Dit was het eerste ecoduct en werd in 1988 aangelegd. Toenmalig voorzitter Dick van den Hoorn van onze vereniging heeft zich destijds erg ervoor ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. De ongerepte Veluwe werd met de aanleg van de snelwegen en spoorwegen destijds afgesneden van alle vruchtbare gebieden. De edelherten die van nature migreerden naar de gebieden met mineraalrijke gronden konden daar niet meer komen. De ecoducten geven de dieren de mogelijkheid om hun natuurlijke trekgedrag weer te kunnen hervatten.

Dat er twee nieuwe ecoducten komen die de Noord- en Zuid-Veluwe weer met elkaar zullen verbinden is een geweldig besluit in deze tijd waarin het voor de natuur maar al te vaak een tandje minder moet. Een besluit waar we als Vereniging in dit 70e jubileumjaar zeer blij mee zijn!