Er zijn nog kaarten!

Op zaterdag 14 januari zal om 14.00 uur de film 'Grofwild op de Veluwe, soorten en Beheer' worden vertoond in dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81, in Ugchelen. Speelduur van de film is ca. 50 minuten. Duur van de bijeenkomst ongeveer 2 uur.

'Grofwild op de Veluwe, soorten en Beheer'. Een film van natuurfilmer Dick Bulten met medewerking van faunabeheerder John ter Horst.

Op de Veluwe leven de vijf grootste wilde zoogdieren van Nederland.

Deze documentaire volgt eerst de jaarlijkse ontwikkeling en gedragingen van de edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. De verantwoordelijkheid voor het behoud van een gezonde wildpopulatie ligt bij de eigenaren van de diverse leefgebieden. Het grofwild leeft er in een beperkte ruimte, omdat veel oppervlakte gebruikt wordt voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Niet alleen om de door het wild veroorzaakte schade aan gewassen en bossen te verminderen, maar ook door de vele aanrijdingen met deze dieren moet er worden beheerd. Omdat daarvoor in ons land geen predatoren meer zijn, betekent het dat er jaarlijks afschot moet plaatsvinden van het aantal dat boven de natuurlijke draagkracht van die leefgebieden gewenst is. Dat is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. Als natuurliefhebbers zich houden aan de teksten op de informatieborden bij alle toegangswegen en het wild zo weinig mogelijk verontrusten, kunnen ze blijven genieten van deze prachtige dieren.

Deze film geeft een zeer goede weergave van de werkelijkheid hoe wij in Nederland omgaan met maatregelen ten behoeve van het behoud van gezonde populaties grofwild. Dit zonder allerlei emoties de boventoon te laten voeren.

Voorafgaande aan de film zullen Dick Bulten en John ter Horst beide een toelichting geven over het ontstaan en doel van deze film en waarom zij dit initiatief genomen hebben. Beiden hebben ruim drie jaar aan het ontstaan van de film gewerkt en hiervoor vele uren in de bossen op de Veluwe doorgebracht.

Kosten: € 7,50 per persoon als bijdrage in de kosten voor het vertonen. Ook krijgt u voor aanvang van de film een kopje koffie met cake aangeboden. Na afloop van de film bestaat er de mogelijkheid om deze film op dvd aan te schaffen. Deze film is speciaal uitgebracht voor natuurliefhebbers, die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van grofwild op de Veluwe. Speciale prijs voor de dvd: € 15,00.

Er is geen maximum aan het aantal deelnemers, zodat u als lid van de VhE een onbeperkt aantal introducees kunt meenemen.

Graag aanmelden voor deze film bij excursies@hetedelhert.nl.