Een ingezonden artikel van Dierenarts Oosterbaan:

Volgens een berichten in de media eind december 2016 heeft Natuurmonumenten besloten de damherten in het Deelerwoud weer actief te beheren. De noodzaak daartoe was te voorzien. De grote wilde hoefdieren in ons land leven niet in een natuurlijke omgeving. Het ecosysteem (leefgebied met alles wat er in leeft) is incompleet evenals de voedselpiramide. Wolven, beren en veelvraat ontbreken en dus ontbreekt een belangrijke schakel voor een natuurlijke populatieontwikkeling (aantal dieren per leefgebied). Wij hebben als mensen reeds jaren geleden de leefruimte van deze dieren verkleind en verknipt en er wonen veel te veel mensen in ons land om nog terug te kunnen naar een situatie waarin het ecosysteem voor de grote hoefdieren weer volledig zelfstandig kan functioneren. Dus, wanneer we deze dieren willen behouden en beschermen, dan moet aangevuld worden wat is verdwenen en dat betekent, beheren van de populatiegrootte, in dit geval het aantal damherten. Dat is verstandig beheer en maakt het zeker geen killing field.

Het tumult wat nu ontstaat bij een groepje zich natuurliefhebber noemende medeburgers is inmiddels de schuld van Natuurmonumenten zelf. Natuurmonumenten maar ook Staatsbosbeheer geven al jarenlang een voorlichting waarbij men het oor laat hangen naar wat het publiek ogenschijnlijk wil. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit, dat de burger geen speciale kennis heeft om te kunnen oordelen over complexe zaken als bescherming van dieren en wat daarbij komt kijken. De toch wel arrogante houding van de natuurbeschermers veroorzaakt veel misverstand. De natuurbeschermingsorganisaties zouden er goed aan doen om een inhoudelijk correcte voorlichting te geven waar de burger uit kan leren wat er werkelijk speelt en wat er nodig is. Ook de z.g. jachtvrije zône die natuurmonumenten op de Zuid Oost Veluwe heeft ingesteld zal evenmin houdbaar blijken, omdat een echte zelfregulering niet mogelijk is en dit systeem ten koste gaat van andere diersoorten zoals bijvoorbeeld het ree.

Garderen, J. Oosterbaan D’arts