rendier met kalf kln

Wetenschappers hebben tussen 1994 en 2015 ieder jaar gemiddeld 135 rendieren gewogen in Spitsbergen. Uit dit onderzoek is gebleken dat rendieren gemiddeld 12 procent in gewicht zijn afgenomen. Deze krimp wordt toegeschreven de gevolgen van klimaatverandering. In 1994 was het gemiddelde gewicht van de rendieren op Spitsbergen 55 kilogram en in 2010 was dat nog 49 kilogram, een gemiddeld gewichtsverlies van 10-12 procent. Het geheel is onderzocht door een onderzoeksgroep onder leiding van populatie-ecoloog Albon van het James Hutton Instituut in Schotland.

Rendieren hebben hun paartijd eind oktober en de kalveren worden geboren begin juni. Gedurende de koude droge wintermaanden fourageren de rendieren onder wie de drachtige onder de sneeuw op traaggroeiende organismen zoals korstmos en een symbiose van schimmel en algen. De sneeuw wordt eerst met de hoeven verwijderd om bij het voedsel te kunnen. De warme wintertemperaturen hebben regen gebracht in plaats van sneeuw en als de temperaturen dan dalen, dan bevriest de natte onderlaag tot een ijsbaan. De rendieren kunnen hierdoor niet bij hun voedsel komen, wat de sterfte van honderden tot duizenden rendieren tot gevolg heeft. Als de drachtige vrouwtjes het overleven verliezen ze de foetussen of werpen kleinere kalveren. Volgens hoofdonderzoeker Albon is in de winter van de laatste 20 jaar dat ze daar waren de temperatuur 9 graden Celsius gestegen.

In het begin hebben de onderzoekers ontdekt dat deze ijsbanen iedere zes jaar verschenen, sinds 2008 verschenen ze om het jaar. Het Arctische gebied is het snelst opwarmende gebied op aarde.

De onderzoekers waren met het onderzoek was om meer te weten te komen over hoe de dieren omgaan met parasieten. Toen ze de rendieren ieder jaar gingen wegen om het effect van parasieten te zien ontdekten ze het zorgelijke patroon. Het wachten is nu tot de dieren die in de afgelopen jaren geboren zijn zelf ook weer kalveren krijgen. Dan kan er meer worden geleerd over de rendieren omgaan met klimaatverandering.

Het krimpen van dieren als gevolg van klimaatverandering is ook al geconstateerd bij spinnen, kevers, bijen. Bij grotere dieren ook bij bisons en salamanders.