Op Kroondomein het Loo gaat de rasterploeg van de VhE 11 km varkensraster beveiligen. Op het bestaande raster wordt een manchet aangebracht zodat overspringende herten en reeën niet met de achterlopers verstrikt kunnen raken. Hierbij een verslag van de dag.

Rasterdag het Loo 1 kln

Op 8 april hebben we een begin gemaakt met de beveiliging van ruim 11 km varkensraster op de oostgrens van Het Kroondomein Het Loo tussen Niersen en Gortel. Bij aanvang kregen we van onze gastheer Willen Fiets niet alleen een korte toelichting van het waarom van de klus, maar ook gaf hij een korte toelichting van de boeiende omgeving waar we gingen werken.

Een gebied met grafheuvels van verschillende culturen en een gebied met vele gegraven sprengen.

 

Rasterdag het Loo 4 kln

Na de toelichting trok het merendeel van de rasterachtigen naar het wildrooster over de Elburgerweg, wat het startpunt van deze klus was. Daar was het even puzzelen (en heen en weer lopen) met de uitgelegde rollen gaas. De overige rasteraars zetten dit keer weer eens de Wildvang op. Toen ook zij zich bij de rest voegden ging het tempo nog verder omhoog. Dat maakte wel dorstig en daarom was de koffie rond 11 uur welkom (en voor de echte koffieleuten onder ons wat aan de late kant.

Rasterdag het Loo 2 kln

Weer gelaafd werd de klus weer opgepakt, waarbij bij een u’tje om een woning moesten maken. De (Amsterdamse?) bewoner toonde zich onaangenaam verrast door de drukte om zijn pand. Ondanks een keurige toelichting van Hans en Rob wilde het gesprek daarna nog niet vlotten. De beste man leek ook wat in andere sferen te zijn. Na die hobbel trok de stoet weer verder langs het raster. Onderweg kruiste het raster sprengen. Daar ontstond de vraag of er boven het water ook beveiliging aangebracht moest worden. Daar verschilde men over van mening, zodat de ene keer het manchet aldaar overgeslagen werd en de andere keer toch een manchet aangebracht werd (voor het waterhert?).

Tegen sluitingstijd ontstond er een misverstand over het tijdstip voor de lunch. Zo kon het gebeuren dat men tegen half één op pad wilde gaan naar de soep, doch daar werd een stokje voor gestoken. Na nog 150 m beveiligd te hebben zat de klus er voor die dag op; 1150 meter beveiligd. Bij de windvang werden de werkers zeer aangenaam verrast door een feestelijke Paasachtige lunch, met dank aan José (hard gekookte eieren, paasbrood, chocolade eieren en lekkere soep).  

Rasterdag het Loo 5 kln   Rasterdag het Loo 3 kln