YV wisenten nieuwe 2017 7

Donderdag 6 juli in de middag zijn er twee nieuwe wisenten uit Polen aangekomen op de Veluwe.

Zij komen de drie wisenten die er al sinds 12 april 2016 leven vergezellen. De dieren zijn van ARK Natuurontwikkeling, ze staan op het terrein van Staatsbosbeheer en Stichting Wisent op de Veluwe verzorgt m.b.v. vrijwilligers de monitoring, rastercontrole en de rondleidingen.

De laatste wilde exemplaren in Europa stierven in 1926 in de Kaukasus. Dieren die nog  in gevangenschap leefden vormden de basis voor nieuwe kuddes in de vrije natuur. Momenteel zijn er alweer een paar duizend. De wisenten zijn een verrijking voor de natuur en dit extra leefgebied in Nederland helpt bij de instandhouding van de soort.

De wisent eet naast gras ook kruiden, blaadjes, jonge loten, bast, eikels en bessen en lijkt vooral ‘s winters zijn grasdieet aan te vullen met bomen en houtachtige struiken. Zij schillen de bast van een boom en ze graven met hun voorpoten naar wortels van grassen, bomen en struiken. Ook schuren zij vaak hun vacht aan grote bomen. Daarnaast nemen zij zandbaden, zo ontstaan er hele open zandplekken. Wordt zo’n plek een tijd lang niet meer gebruikt, dan krijgen pionierplanten, zandhagedissen en tal van insecten een kans.

De wisenten op de Veluwe leven op een gebied van ongeveer 400 ha. Een gedeelte hiervan is op ISK terrein. Het geheel is omrasterd en kan alleen met een gids bezocht worden. Er worden verschillende excursies gegeven, met een gids ga je dan het gebied in op zoek naar de wisenten. Het is een hele ervaring om deze imposante dieren in de vrije natuur van dichtbij te zien en deze wildernisbeleving geeft de streek een recreatieve impuls.

Het gehele gebied is omrasterd en de Gerritsfles is uitgerasterd, omdat men bang was dat de wisenten dit gebied zouden beschadigen. Er zijn ook speciaal vennen voor de wisenten aangelegd, tijdens de rondleidingen wordt hier meer uitleg over gegeven. Er is een speciale rasterploeg die regelmatig een ronde om het terrein doet om te controleren of het raster nog goed is. Het raster bestaat uit drie draden, waarvan op de onderste geen stroom staat zodat er ook nog steeds dieren onderdoor kunnen. Tijdens een rondleiding kun je o.a. ook zwijnen, herten, das en vos tegenkomen, die kunnen gewoon in het gebied komen.

 YV wisenten drie oude 2017 7

We zijn begonnen met een groep van drie wisenten, waarvan een drachtig. Een klein aantal omdat men niet wist hoe draagkrachtig het gebied voor de wisenten was en de groep zo ook nog een mogelijkheid had tot uitbreiden. Na de vreugdevolle geboorte van ons stierkalfje overleed totaal onverwachts de jonge stier aan vergroeiingen in zijn maag. Men was zeer verbaasd want bij het monitoren gaan we regelmatig bij de dieren kijken en adhv scores wordt hun gezondheid in de gaten gehouden.

De moederkoe heeft een zender om haar hals, die ieder uur vastlegt waar ze is en deze gegevens worden iedere vier uur verzonden.

YV wisenten nieuwe stier 2017 7   YV wisenten nieuwe koe2017 7

Nu is er een nieuwe stier van ongeveer twee jaar en een koe van ongeveer een jaar bij gekomen. Het was een hele reis voor deze dieren. In speciale kisten zijn ze vervoerd vanuit Polen en slechts een paar mensen mochten bij het loslaten aanwezig zijn. Ter voorbereiding van hun komst en om de dieren de kans te geven rustig aan elkaar te wennen zijn de wisenten al voor de komst van hun nieuwe soortgenoten opgesloten in een groot wengebied.

De kisten werden voorzichtig uit de vrachtwagen getakeld en naast elkaar neergezet in het wengebied. Terwijl men hier mee bezig was kwamen de “thuis”wisenten al eens kijken wat er zoal gebeurde en liepen al bladeren en gras snoepend op de vlakte rond, waarna ze in het bos verdwenen.

De kisten werden geopend en in het filmpje (https://youtu.be/cLGNongJfDk) zie je dat eerst de stier eruit komt en later de koe. Zij zoeken elkaar op en verkennen de boel een beetje en verdwijnen in het bos. Even later kwamen de “thuis”wisenten weer op de open vlakte en nog geen uur later kwamen de nieuwelingen er ook bij. Ze besnuffelden elkaar en gingen toen met zijn vijven gezamenlijk het bos in. Je weet nooit hoe zo’n ontmoeting verloopt maar dit leek wel heel gewoon te gaan.

Voorlopig blijven de dieren even in het wengebied en wordt de monitoring nog vaker gedaan om alles goed in de gaten te houden. We hebben al regelmatig de wisenten samen met herten en zwijnen gezien en dat is heel leuk om mee te maken en te zien.

Voor meer vragen en de excursies kun je kijken op de site van de stichting wisent op de Veluwe. www.wisentopdeveluwe.nl/reserveren

Yvonne Verhoef-Witz