Door de provincie Flevoland is een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de Pieter van Geel (oud staatsecretaris volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en millieubeheer). Naast van Geel hebben zitting in deze commissie: Hans van der Vlist en Patrick Poelmann, beide afkomstig uit hoge politieke fucties.

Het bestuur heeft een brief gestuurd naar deze commissie met een relaas over het ontstaan en de groei van de populatie grote grazers en de diverse commissies die in het verleden aan dit onderwerp hebben gewerkt.

Als voorzitter van VhE heb ik namens de vereniging een gesprek met de commissie “van Geel” gevoerd en het standpunt van de vereniging nog eens toegelicht.

Hoofdpunten uit dit gesprek waren:

  1. De nog steeds groeiende populatie grote grazers, op 1 dec.2017 waren dit 5230 dieren.
  2. In 1991 is VhE akkoord gegaan met het uitzetten van edelherten om een beheerde populatie te laten ontstaan van ongeveer 250 dieren (nu zijn het 3950 herten!).
  3. Het steeds kleiner wordende leefgebied voor deze grazers.
  4. Door de tijdelijke drooglegging zal een stijgende, oncontroleerbare wintersterfte onder de grazers plaatsvinden.
  5. Het verdwijnen van de eens zo rijke flora en fauna uit de OVP.
  6. Vanaf 2006 is dit de 4e commissie die zich over het probleem buigt, de voorgaande drie commissies (ICMO1, ICMO2 en BAC) hebben voor de grote grazers geen enkele verbetering gebracht.

Jozef Linthorst

De brief is hier in te zien.