1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

De commissie die onder leiding van Pieter van Geel onderzoek doet naar het grootste draagvlak over nieuw te voeren beheer van de Oostvaardersplassen heeft per brief laten weten te verwachten dat ze in maart 2018 tot een eindoordeel kan komen. Uit gesprekken met meerdere partijen maakt de commissie een concept voor een nieuw beleidskader voor beheer van de Oostvaardersplassen. De commissie heeft tegen die tijd gesproken met 25 partijen zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, het waterschap, organisaties op het vlak van natuur en natuurbeheer, dierenwelzijn, recreatie en toerisme (ook bedrijfsleven) en deskundigen op het vlak van natuurbeheer en wildbeheer. De brief van de Commissie aan alle partijen is hier te bekijken.

Tekenverwijderaar

Tekenkaart bestellen: klik hier.

WOP-Atlas

Bestellen: zie hier.

Fiona Boonk - Vangen en verplaatsen van herten

Alternatief beheerplan Oostvaardersplassen

Nota populatiebeheer

Beleidsvoorstel damherten

Download hier.

Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland

Verkrijgbaar op DVD voor € 9,95.

D.R. Lammertsma & H.A.H. Jansman - Quickscan Contraceptie Hoefdieren