Tegenstanders van het huidige beheer van de Oostvaardersplassen krijgen steun uit onverwachte hoek.

Op het radio1 journaal van vrijdag 9 maart noemt Emeritus hoogleraar Frank Berendse* van de Universiteit Wageningen het droge deel van de Oostvaardersplassen een desolate vlakte. Het natte deel noemt Berendse een van de parels van de nederlandse natuur met een geweldige rijkdom aan vogelsoorten. De hoogleraar zegt dat in het droge begraasde deel alle natuurwaarden verloren zijn gegaan door de overmatige begrazing. "Het is een desolate vlakte geworden waar alle natuurwaarden zijn verdwenen." aldus Berendsen. Daar zijn, sinds uitzetting van Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten, in de loop van de jaren door die ongelofelijke intensieve begrazing de bijzondere vogelsoorten verdwenen. Er zijn nog wel soorten zoals grauwe ganzen en brandganzen, maar dat zijn soorten die je ook op andere plekken in Nederland kunt tegenkomen.

Volgens Berendse hadden ze in het begin het idee dat er een parkachtige landschap zou ontstaan. Er zouden zich stekelige struiken vestigen zoals sleedoorn en meidoorn, er werd verwacht dat die niet zouden worden opgegeten door de runderen en paarden en dat er onder bescherming van die stekelige struiken dan groepjes bomen zouden kunnen groeien. Berendse noemt het een heel mooi beeld dat er op die manier een heel mooi geweldig gevarieerd gebied zou ontstaan met heel veel plantensoorten, vogelsoorten en vlinders, hij zegt daar lange tijd in te hebben geloofd. Echter de struiken werden opgegeten en er ontstond een desolate vlakte. Berendse zegt op dit moment te moeten concluderen dat de kans dat het prachtige droombeeld zich nu nog zou voordoen erg klein is.

Er zijn nu veel maatschappelijk emoties en Berendse is bang dat maatschappelijk draagvlak voor natuurwaarden zou kunnen verdwijnen. De emeritus hoogleraar stelt nu voor: "Haal alle grote grazers eruit en breng ze elders onder, zet het droge deel ook onder water, dan krijg je een moerasgebied van 5000ha wat je toegankelijk kunt maken met vlonders, waar ongelofelijk veel mensen van die geweldige natuur kunnen gaan genieten. Dan kan iedereen weer enthousiast worden over dit gebied." Berendsen roept bestuurders op om hun verantwoordelijk te nemen en deze beslissing te nemen.

Deze winter zijn er in december, januari en februari alleen al 1755 grazers gestorven door honger in de Oostvaardersplassen. 

* Bij emeritus hoogleraar Frank Berendse zijn Frans Vera en Perry Cornelissen gepromoveerd op het beeld dat ten grondslag ligt aan het huidige beleid in het Oostvaardersplassengebied. Berendse was ook drie jaar lid van de wetenschappelijke adviescommisssie voor het gebied.

Het radioprogramma is hier te beluisteren.

Bij Omroep Flevoland is ook een artikel over het onderwerp.

Lees hier het artikel  bij de NOS.