De voorzitter van VhE heeft deze week noodzaak gezien om een twede brief te sturen naar de commissie van Geel met een update van de huidige omstandigheden.

Voorzitter Linthorst:

'Na het gesprek in december met deze commissie, ook wel de Commissie van Geel genoemd is er erg veel gebeurd en zijn de omstandigheden en meningen erg veranderd! Niet alleen is er in februari eindelijk weer eens een redelijke winter ingetreden maar is er ook een omslag geweest in het denken van de wetenschap, pers en belangstellenden. Voeracties werden ingezet, er zijn protestbijeenkomsten gehouden en vele personen, stichtingen en VIPS lieten van zich horen. In december was zo links en rechts nog te horen dat wat er ieder jaar weer in de OVP gebeurde een natuurlijk proces was, in maart viel de hoge sterfte van de grote grazers onder 'onnodig lijden' en plotseling was ICMO2 een mislukt experiment. Wij weten natuurlijk niet wat de Commissie van Geel allemaal heeft opgepikt van deze bijzondere omslag daarom heben wij gemeend om dat alles (nog eens) onder de aandacht te brengen voordat het eindrapport wordt aan geboden aan de Flevolandse politiek.' Lees hierbij de brief:

Banner VhE wit

Geachte leden van de Adviescommissie Beheer Oostvaardersplassen,

Op 20 december 2017 heeft VhE een gesprek met u mogen hebben om haar standpunt toe te lichten betreft het toekomstig beheer van de Oosvaardersplassen. Echter in de afgelopen drie maanden is de situatie dusdanig veranderd dat VhE zich geroepen voelt om nogmaals het volgende onder uw aandacht te brengen. Wij beperken ons door alleen aandacht te vragen voor de beantwoording van de door u gestelde vraag 1.

Vraag 1: Hoe wordt de uitvoering van de ICMO-adviezen en het beheer van de grote grazers beoordeeld/gewaardeerd?

Situatie op dit moment:

  1. Oud Staatssecretaris Bleker, de organisator van ICMO2 haalt vroeg reactief beheer onderuit en geeft zijn advies om actief te gaan beheren.
  2. De promotor van de heren Vera en Cornelissen prof. dr. Frank Berendse geeft aan dat het experiment OVP gestopt moet worden omdat alle natuurwaarden in het droge deel van de OVP, een Natura2000 gebied verloren zijn gegaan.
  3. Aan de 'Vera theorie' een parkachtig landschap wordt door universiteit van Amsterdam en Wageningen ernstig getwijfeld, dit wordt door de Universiteit van Leiden bevestigd (artikel Volkskrant).
  4. De Europese Commissie gaat een onderzoek doen naar het grote grazersbeleid in samenhang met de instandhoudingsdoelen van de OVP als Natura2000 gebied.
  5. Totale omslag in denken van het grote publiek en landelijke pers.
  6. De Dierenbescherming geeft in een quickscan aan dat er sprake is van onnodig lijden en dat het protocol vroeg reactief beheer niet goed wordt uitgevoerd.
  7. Diverse harde ultimatums van actievoerders en onverkwikkelijke emotionele situaties langs de hekken van de OVP.
  8. Uitvoerend personeel van SBB wordt bedreigd en voor rotte vis uitgemaakt.

Vooral punt 7 en 8 zijn niet acceptabel, personeel van SBB zijn de uitvoerders van een politieke keuze en nu de zondebok. Onder andere de PvdA, GroenLinks en PvdD blijven nu onterecht buiten schot!

De Feiten:

Op 1 december 2017 waren in de OVP aanwezig 3950 herten, 1050 paarden en 230 runderen (totaal 5230 dieren).

Op 1 maart 2018 waren er 2472 herten, 799 paarden en 204 runderen (totaal 3475 dieren, dat is 66%).

Op 1 mei 2018 (naar schatting VhE) aanwezig, ondanks het bijvoeren: 1400 herten, 550 paarden en 170 runderen (totaal 2120 dieren, is 40% van de oorspronkelijke populatie!)

VhE doet hierbij een dringend beroep op u als commissie om zo spoedig mogelijk met uw rapportage naar Gedeputeerde Staten te komen, de uitspraken van gerenommeerde personen/instellingen zijn klip en klaar en de feiten liegen niet.

Vriendelijke groet,

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter