brandweer Uddel 5

Door de aanhoudende droogte werd de watersituatie nijpend op de Veluwe. Bijna alle drinkplaatsen op de Veluwe zijn zaterdag met water gevuld. De drinkplaatsen worden de komende tijd goed in de gaten gehouden. De droogte heeft in de afgelopen tijd al wel gezorgd voor slachtoffers onder het wild. Het zijn de sterkere dieren die het wel aankunnen om bij het droogvallen van een drenkplaats naar een andere te lopen, de toch al zwakkere dieren kunnen dit niet meer opbrengen. En bij deze hitte en droogte is de natuurlijke reactie van het wild dat het zich niet gaat inspannen. 

brandweer Uddel 2   brandweer Uddel 1

Het vullen van de drinkplaatsen was een initiatief van Wild Beheer Eenheid (WBE) Veluwe Noord-West, een aantal ondernemers en lokale brandweer. Er is ongeveer 400.000 liter water het bos in gebracht. Woordvoerder Evert Schuur kreeg van passerende fietsers meldingen dat de zwijnen in de zojuist gevulde poelen zaten. Dit in tegenstelling tot hun gebruikelijke gedrag om zich overdag niet te laten zien. “Daaraan is te zien dat ze het nodig hadden.” aldus woordvoerder Schuur. Een tiental mensen waren betrokken bij de drinkwateroperatie in op de Veluwe, een gebied dat ligt tussen de A1, A28 en A50, het zogenoemde Veluwe Massief. Volgens ooggetuigen zijn de meeste plekken belopen, er zijn verse sporen, dit toont aan dat het nodig was. Door de waterinjectie kan het grofwild drinken in de kern van de Veluwe en hoeven ze daarvoor niet naar de landbouwgebieden.

brandweer Uddel 3   brandweer Uddel 4

Op social media wordt veel zorg uitgesproken over de watersituatie in de Oostvaardersplassen, maar ooggetuigen (uitgenodigd door SBB) hebben kunnen constateren dat de dieren in de OVP op voldoende plaatsen aan water kunnen komen.

Brandweer Uddel 6

Foto: damherten in het Kroondomein zoeken in een opgedroogde poel naar water.

Op social media was ook een gesprek gaande over het effect van de droogte op de jonge herten. Volgens Hugh Jansman (ecoloog en onderzoeker) zou het jonge mannelijk wild een moeilijk eerste jaar niet te boven komen en zou dat nadelige invloed hebben voor de toekomstige bronstparticipatie. Kuddebeheerder Arjen Boerman bij Stichting Free Nature meent dat de dieren dit in een tweede jaar met voldoende voedsel wel zouden kunnen inhalen. Volgens Piet van Huffelen van Vereniging Wildbeheer Veluwe heeft het rood- en damwild nog geen noemenswaardige hinder van de droogte aangezien zelfs in de gebieden met grotere aantallen er geen schaarste optreed. Dit omdat het voedsel in de vorm van blad, gras etc. voldoende voor handen blijft en er beheerd wordt op een niveau dat ver onder de draagkracht ligt. Het rood- en damwild heeft, volgens de VWV ook minder behoefte aan open water. In een bepaald deel van de Veluwe zijn sprengen waar altijd water opborrelt, maar er is geen trek van herten naar deze plekken. Wel is de droogte een aanslag op de biodiversiteit en Van Huffelen hoopt dat het snel voorbij is.

Postcommandant Marinus vd Steeg uit Uddel is maker van de foto's. Volgens vd Steeg hebben ze geluk met deze brandweerwagen. Het voertuig is nog maar kort in het bezit van de brandweer in Uddel en het kan 6700 liter water bevatten. Hiermee kunnen ze tijdens deze droge periode twee tot drie keer per week de natuur in om poelen te vullen. Een deel van de Kroondomeinen houden ze zelf in de gaten, bij een ander deel krijgen ze bericht van de terreinbeheerders wanneer die constateren dat de poelen weer bijna droog staan

Brandgevaar

Naast het aanbieden van water op de Veluwe is de brandweer ook druk met het blussen van branden. In deze droge tijd zijn er veel bermbranden en natuurbranden. De veiligheidsregio's melden het nog onder controle te hebben. Het gaat hierbij om de brandweerkorpsen van Noord- en Oost-Gelderland. In vier weken tijd is er sprake van ruim honderd meldingen. Vorige week was er zowel een natuurbrand op de Elspeetse heide alsook ontstond er brand op artillerieschietkamp (ASK) nabij 't Harde, dit gebied is onderdeel van de Oldebroekse Heide. Zolang de droogte duurt vliegt er regelmatig een vliegtuig om de situatie te monitoren. Ook kan de brandweer rekenen op assistentie van de blushelikopter van Defensie.

In het bos- en heidegebied is het momenteel droger dan ooit. De brandweer moest uitrukken voor vele bermbrandjes en of kleine natuurbrandjes. Deze kunnen ontstaan door onvoorzichtigheid (roken en smeulende sigarettenpeuken e.d.), maar ook een achtergebleven glasscherf kan een fikse brand veroorzaken, ook een remmende trein waar de vonken vanaf vliegen kan gevolgen hebben, evenals de schietoefeningen met scherp op een schietterrein. De brandweer waarschuwde onlangs dat een flesje water in een auto ook als vergrootglas kan werken en brand kan veroorzaken als de zon erop schijnt. Een auto met nog warme katalysator onder de auto kan zo warm dat ze staande in een berm met hoog gras brand veroorzaken.

De brandweer verzoekt ook met klem om auto's niet op bospaden te parkeren, brandweerwagens moeten er langs kunnen. Bij een natuurbrand: blijf vooral kalm, bel 112 en geef de locatie door. Probeer niet zelf een natuurbrand te blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare weg. Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop zo mogelijk haaks op de rookwolk.

Met dank aan Marinus vd Steeg, Postcommandant Brandweerkorps Uddel voor de foto's.