Voor het beheer van de Oostvaardersplassen werd vaak de New Forest National Park in Zuid-England als voorbeeld genomen, Frans Vera gebruikte dit als groot voorbeeld.

Dit Nationale Park is ongeveer de helft van de hele Veluwe (en daarmee 30x zo groot als het begraasbare deel van de OVP) met vele soorten landschappen, pitoreske dorpjes en een eigen kustlijn. Het wordt bewoond door de welbekende New Forest pony's, ezels, runderen, edelherten, damherten, reeen, muntjacks en Sika herten. Eens per jaar is er een veiling waar overtollige pony's worden verkocht. De kuddes worden door vrijwilligers regelmatig gecontroleerd op slechte en/of gewonde dieren. Omdat het bestaat uit het ook voor de OVP zo begeerde 'half open parkachtig landschap' was dit het schoolvoorbeeld hoe het dan moest gebeuren. Dat half open landschap was al uit de tijd (1079) dat koning Willem I de regerend vorst was in England. Hij gebruikte de New Forest als zijn jachtgebied en liet er een hoog raster omheen zetten.

Dat alles niet meer zo gaat als gepland blijkt uit diverse reacties. Hier een krantenartikel in de Guardian van de hand van Chris Packham. Dit artikel spreekt van ernstige achteruitgang van de biodiversiteit door overbegrazing van het gebied door de grote grazers.

Eeuwenoude bomen worden geschild en bosgebieden verdwijnen langzaam. Waar hebben we dit eerder gehoord?

Lees hier het artikel uit 2016 dat onlangs op ons pad kwam: https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/15/new-forest-being-destroyed-by-growing-number-of-ponies-says-chris-packham

Voor een film over het prachtige new Forest national park zie: http://www.newforestnpa.gov.uk/

Ook André Donker van Natuurmonumenten roemde dit park, misschien dat het huidige beleid in het Deelerwoud hier ook wel door geïnspireerd is. Het Deelerwoud dat na vijftien jaar afschotvrij beheer een enorme hoeveelheid damherten herbergt en waar de edelherten het daardoor met minder voeding moeten doen, gezien hun verminderd gewicht en aanwezigheid, de dieren trekken er weg voor voedsel.

We proberen meer informatie te krijgen om te kijken hoe het op dit moment in het park gesteld is.

Wordt vervolgd!